ثور 25, 1401 14:48 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: حکومت موقت طالبان باید در گفتار و عمل صداقت داشته باشد و دست از خشونت و سرکوب بردارد در غیر اینصورت با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد.

داکتر سید قاسم مظفری در رابطه با اتفاقات، درگیری ها و سرکوب هایی که اخیراً از سوی نیروهای طالبان در مناطقی مانند پنجشیر، اندراب ها، تخار و برخی مناطق دیگر رخ داده گفت: طالبان از یکسو شعار گفت و گو با سران احزاب، گروه ها و مخالفین را سر می دهند و از سوی دیگر دست به خشونت و سرکوب می زنند که چنین روندی نتایج مطلوبی برای آن ها نخواهد داشت.

وی افزود: تا زمانی که حکومت سیاست خشونت، کشتار، تک محوری و تک قومیتی را در پیش بگیرد چنانکه تاکنون مورد پذیرش قرار نگرفته از این پس هم قرار نمی گیرد و با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد. بنابراین طالبان باید دست از خشونت و کشتار بردارند و راه صلح، منطق، عدالت و گفت و گو را در پیش بگیرند تا از این طریق جامعه به سمت صلح، ثبات و آرامش پیش برود.

این کارشناس سیاسی با اشاره به سیاست دوگانه حکومت طالبان که از یکسو با سران و نمایندگان احزاب، گروه ها و شخصیت ها گفت و گو می کنند و از سوی دیگر شاهد سرکوب ها در مناطق مختلف و از جمله شمال افغانستان و پنهان نگه داشتن این قضایا هستیم، عنوان کرد: زمانی که طالبان شعار صلح و گفت و گو سر می دهند باید در گفتار و عمل صداقت داشته باشند. در غیر اینصورت و چنانکه تاکنون عمل کرده اند به اعتبار و حیثیت خود لطمه وارد می کنند و این به ضررشان تمام می شود.

مظفری اظهار کرد: به عنوان مثال مقامات طالبان گفت و گوهایی با شخصیت ها و نمایندگان اهل تشیع داشته اند اما این گفت و گو ها نتیجه ای در رابطه با به رسمیت شناسی مذهب جعفری از سوی حکومت طالبان نداشته است و طالبان طی حدود نه ماه گذشته با مردم افغانستان چه گروه های سیاسی و چه کسانی که در تخاصم با حکومت طالبان قرار گرفته اند به نتایج قابل قبولی نرسیده اند و فقط آن ها را مشغول کرده اند و عمل صادقانه ای نداشته اند.

وی اضافه کرد: تاریخ پر فراز و نشیب افغانستان اثبات کرده که هیچ گاه کسی با زور و سرنیزه نتوانسته بر این خاک و ملت تسلط پیدا کند و نیروهای طالبان باید از تاریخ پند بگیرند و بدانند که سرکوب مردم نه تنها نتیجه مثبتی برای آنان ندارد بلکه مردم را به شورش و قیام وامی دارد. اگر سرکوب اثری داشت در همان یکی دو ماه ابتدای حکومت طالبان اثر خود را می گذاشت و دیگر مردم در پنجشیر، اندراب ها و سایر مناطق توان مقاومت پیدا نمی کردند بنابراین در شرایط فعلی که غیرنظامیان در افغانستان بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند حکومت طالبان متوجه باشد که باید صلح و امنیت در این کشور حاکم شود.

این کارشناس افغان در رابطه با واکنش رهبران سیاسی احزاب و گروه ها به حوادث اخیر در افغانستان هم گفت: درپی گزارش هایی که از حوادث و درگیری ها در مناطق پنجشیر، اندراب ها و برخی مناطق دیگر منتشر شد، مردم افغانستان انتظار داشتند که رهبران سیاسی اظهار نظر و واکنشی داشته باشند و اتفاقات رخ داده را تقبیح کنند اما به جز تعداد اندکی چنین نکردند.

وی اضافه کرد: بسیاری از رهبران سیاسی خود را در مصیبت هایی که در این مناطق به وجود آمده بود سهیم ندانستند، اوضاع را درک نکردند و واکنشی نسبت به آن نداشتند و فقط عده اندکی با مردم ابراز همدردی کردند.

 

کلیدواژه