ثور 26, 1401 18:41 Asia/Kabul

عضو پیشین پارلمان افغانستان گفت: هدف حکومت موقت طالبان از برگزاری مجمع افغان ها کسب مشروعیت داخلی و اخذ تائید از شرکت کنندگان این مجمع است.

محمد صالح سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به تلاش حکومت طالبان برای تشکیل نشستی با عنوان مجمع افغان ها اظهار داشت: طالبان در حال حاضر به دنبال کسب مشروعیت داخلیهستند و در این راستا هیچ گزینه ای برایشان بهتر از این نیست که تعدادی از سران اقوام، علمای دینی و یا خطیبان مساجد را جمع کنند و برای اقدامات خود از آن ها تائید بگیرند.

وی افزود: از آنجا که طالبان مدعی تشکیل حکومت فراگیر و گسترش آن هستند می خواهند تعدادی از رهبران سیاسی افغانستان به ویژه اشرف غنی رئیس جمهوری سابق را در این نشست دعوت کنند تا با حضور آنان مشروعیت داخلی شان مسجل شود، البته چه آن ها شرکت کنند و چه شرکت نکنند طالبان از این دعوت استفاده کرده و به مراجع بین المللی اطلاع خواهند داد که آماده مشارکت همه شخصیت ها و چهره های سیاسی برای نظم بخشی به حکومت خود می باشند.

به گفته این کارشناس سیاسی طالبان به دنبال آن هستند که از این بهانه استفاده کرده و بر مشروعیت داخلی خود صحه بگذارند و به تبع آن دنیا را قناعت دهند که جرگه بزرگ افغان ها را دایر کرده و مشروعیت خود را از آن گرفته اند و بر اساس آن حق دارند در افغانستان حکومت کنند ضمن اینکه شخصیت ها و جریان های سیاسی را هم دعوت کرده اند تا در چگونگی شکل گیری یک ساختار شریک شوند.

سلجوقی عنوان کرد: اما کاملا مشخص نیست که پشت این برنامه چه چیزی است، چه مسایلی به بحث گذاشته خواهد شد و طالبان چگونه تائید عمومی این جرگه را خواهند گرفت. اما آنچه واضح می نماید این است که این جرگه برای اخذ تائیدیه افراد شرکت کننده است تا بتواند مبنایی برای مشروعیت داخلی طالبان باشد.

این عضو پیشین پارلمان افغانستان در مورد برخی اتهامات به اشرف غنی مبنی بر همکاری با طالبان در زمان حکومتش و نیز تحویل حکومت به این گروه و اینکه به عقیده عده ای از کارشناسان در چنین شرایطی دعوت طالبان از اشرف غنی به دلیل قرابت قومی با طالبان چندان عجیب نیست، عنوان کرد: ساختارهای قومی در افغانستان آن قدر مورد توجه است که منافع ملی برای حاکمیت ها در برابر منافع قومی ارزشی ندارد.

سلجوقی تصریح کرد: در زمانی که گفت و گوهای صلح دوحه در جریان بود اشرف غنی حاضر نشد حکومت را به اداره ای بسپارد که زمینه انتقال قدرت را آسان کند و جریان ها و احزاب سیاسی که با وی در تضاد بودند در آن حکومت مشارکت داشته باشند. وی ترجیح داد افغانستان را رها کند تا شبکه های مربوط به طالبان به سرعت وارد کابل شوند چنانکه اسنادی هم وجود دارد که حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت غنی با برخی از جریان های مربوط به شبکه حقانی ارتباط گرفت تا وارد کابل شوند.

این کارشناس سیاسی گفت: این مسایل نشان می دهد که پشت این سناریوهای پیچیده و خطرناک یک نوع تعامل و بستر تعریف منافع مشترک قومی در افغانستان وجود داشته و خواهد داشت.

وی همچنان خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ یک از مقامات حکومت طالبان اشرف غنی را به دلیل مدیریت نادرست یا خائنانه و یا وابستگی به خارج به ویژه امریکا متهم نکرده اند، اما رهبران سایر اقوام با آنکه چندان در قدرت شریک نبودند و همیشه از سوی حکومت اشرف غنی و شخص وی به اخلال نظم متهم می شدند از سوی طالبان بیشتر مورد اتهام قرار می گیرند.

 

کلیدواژه