ثور 28, 1401 13:07 Asia/Kabul

ستاره‌شناسی به نام جان کوئت ، فیلم متفاوتی را از برآمدن سیاره زحل از پشت کره ماه ثبت کرده است.

کلیدواژه