جوزا 19, 1401 07:42 Asia/Kabul
  • تاثیر تداوم بلوکه ماندن دارایی‌های افغانستان بر بی ثباتی اقتصاد این کشور
    تاثیر تداوم بلوکه ماندن دارایی‌های افغانستان بر بی ثباتی اقتصاد این کشور

وزیر امور خارجه پاکستان ضمن تاکید بر لزوم تلاش مشترک جامعه جهانی برای رسیدگی به بحران انسانی و اقتصادی افغانستان، آزادسازی دارایی‌های توقیف شده این کشور را از طرف آمریکا خواستار شد.

به گزارش رادیو دری، «بلاول بوتو زرداری» وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد، آزادسازی دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا برای کمک به ثبات اقتصاد این کشور مهم و ضروری است.

وزیر خارجه پاکستان پیش از این نیز با اظهار اینکه بیش از 95 درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند، گفته بود، جامعه جهانی باید بدون در نظرداشتن نوع رابطه کشورها با طالبان، برای جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی با هیات حاکمه افغانستان همکاری کند.

زرداری همچنین هشدار داده بود، بحران انسانی در افغانستان ممکن است به فروپاشی اقتصاد این کشور منجر شود.

فروپاشی اقنصادی افغانستان بر اثر بلوکه شدن دارایی های این کشور بزرگترین نگرانی است  که از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در اوت سال 2021 از سوی برخی کشورها مطرح شده است.

طبق آنچه در رسانه ها انعکاس پیدا کرده است، حدود ده میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان نزد بانک های آمریکا به بهانه حاکمیت طالبان در این کشور بلوکه شده است که این مسئله آسیب بزرگی به اقتصاد افغانستان وارد کرده است.

عدم دسترسی دولت طالبان به دارایی های بانک مرکزی افغانستان در خارج از این کشور موجب شده تا این گروه نتواند مانند سال های گذشته نیازهای وارداتی از جمله مواد غذایی و دارو  را از دیگر کشورها تامین کند که این مسئله بخشی ازعلل اصلی بروز بحران گرسنگی  در افغانستان را تشکیل داده است.

علاوه بر این، همزمان با قدرت یافتن دوباره طالبان در افغانستان جامعه جهانی با تجدید نظر در روند کمک رسانی به این کشور، تقریبا همه کمک های بشردوستانه به افغانستان را قطع کرد که این مسئله بر تشدید  کمبود مواد غذایی و پدیداری چالش بزرگ بر سر راه تامین غذا برای مردم افزود.       

طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان ملل در حال حاضر حدود 23 میلیون شهروند افغانستان گرسنگی حاد را تجربه می‌کنند و 95 درصد مردم این کشورغذای کافی برای خوردن ندارند. در این گزارش همچنین تصریح شده است که  10 میلیون کودک افغان برای زنده ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند.

در چنین شرایطی است بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان، ادامه روند عدم دسترسی دولت طالبان به دارایی های افغانستان در خارج  را برای ثبات اقتصادی این کشور بسیار خطرناک دانسته و پیامدهای منفی آنرا متوجه کشورهای منطقه و همسایه ارزیابی کرده است. 

پاکستان که در بین کشورهای جهان، بیشترین حمایت های سیاسی  را از حاکمیت طالبان در افغانستان اعمال کرده است در ماه های گذشته بارها از مقامات آمریکایی خواسته تا با تجدید نظر در تصمیم خود برای بلوکه کردن دارایی های افغانستان، از وخیم شدن اوضاع انسانی و فروپاشی اقتصادی این کشورجلوگیری کنند.

با وجود انتشار گزارش های مختلف از سوی سازمان های بین المللی درباره عواقب خطرناک گرسنکی حاد برای میلیون ها نفر در افغانستان اما دولت آمریکا بدون توجه به شرایط بغرنج مردم آن کشور همچنان بر توقف دارایی های افغانستان تاکید دارد.

به نظر می رسد، چنانچه دولت آمریکا در تصمیم خود برای تحت فشار قرار دادن طالبان از طریق بلوکه کردن دارایی های افغانستان تجدید نظرنکند و طالبان نیزبه مطالبات جامعه جهانی پاسخ مثبت ندهد،شرایط اقتصادی و معیشتی بیش از گذشته برای مردم این کشور دشوارخواهد شد.  

پاکستان: دارایی‌های توقیف شده افغانستان آزاد شود

 انتقاد وزیرخارجه طالبان از بلوکه کردن دارایی های افغانستان در آمریکا   

کلیدواژه