جوزا 22, 1401 13:43 Asia/Kabul

کارشناس افغان تاکید کرد: سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری تحت تاثیر سیاست های امریکا اقدام عملی برای برون رفت افغانستان از بحران و فاجعه انسانی نکرده اند.

مهدی امیری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که امریکا را عامل تمام مشکلات پیش آمده در افغانستان دانسته و طالبان هم از این اظهارات استقبال کرده اند گفت: اینکه سازمان ملل و نهادهای جهانی حقوق بشری هم صرفا به صدور اعلامیه در حصوص اوضاع افغانستان اکتفا می کنند و برای مهار بحران و فاجعه اقدام عملی نمی کنند به این دلیل است که آن ها جدا از کشورهایی نیستند که منافع خود را در افغانستان دنبال می کنند، از طالبان حمایت کردند و عملا آنان را به قدرت رساندند، پس تصمیم هایی که در این نهادها اتخاذ می شود نیز تحت تاثیر این کشورها است.

وی در عین حال گفت: ادعاهای طالبان در خصوص بهبود اوضاع در افغانستان هم شعاری بیش نیست و آنان از زمانی که به قدرت رسیده اند بیشتر به تشدید بحران پرداخته اند تا حل آن.

به گفته این جامعه شناس افغان وضعیت کنونی جامعه افغانستان بسیار آشفته و نگران کننده است و از زمانی که طالبان حکومت را در این کشور در اختیار گرفته اند محدودیت های زیادی را در بخش های مختلف برای مردم وضع کرده اند که نتیجه آن فروپاشی نهادهای مهم جامعه بوده و به ویژه نهاد آموزش و پرورش و اقتصاد دچار فروپاشی وحشتناکی شده است.

استاد دانشگاه در کابل عنوان کرد: در حوزه اقتصاد بخش زیادی از کسب و کارها تعطیل شده، مردم افغانستان دچار فقر بیش از حد شده اند و تعداد زیادی از مردم توانایی تامین مواد غذایی خود را ندارند. در حوزه آموزش و پرورش هم محدودیت های زیادی اعمال شده و قرائت افراطی که طالبان از چگونگی آموزش به ویژه آموزش زنان دارند آسیب های جدی بر پیکر نظام آموزشی افغانستان وارد کرده است چنانکه با به قدرت رسیدن طالبان بخش عمده ای از نیروی انسانی و کادر علمی که مشغول آموزش دانش آموزان و دانشجویان بودند از این کشور خارج شدند و آسیب جدی متوجه نهاد آموزش و پرورش و تحصیلات عالی افغانستان شد.

امیری اظهار کرد: اینکه طالبان ادعا می کنند متعهد به رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی در افغانستان هستند در حد یک شعار است و به صورت عینی شاهد خلاف این ادعا هستیم. به عنوان مثال یکی از موارد مهم حقوق شهروندی حق دسترسی به آموزش و تحصیل بدون تفاوت های جنسیتی است اما زنان و دختران که نیمی از جامعه افغانستان را تشکیل می دهند از زمان به قدرت رسیدن طالبان به نوعی از این حق محروم شده اند. محدودیت های اعمال شده از طرف طالبان برای فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان هم نشان دهنده نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در افغانستان است.

این کارشناس افغان یاد آور شد: چشم انداز آینده تا حدودی مبهم به نظر می رسد زیرا شکاف های موجود در جامعه افغانستان اعم از شکاف های قومی، مذهبی وحزبی که زمینه بازگشت طالبان را فراهم کرد هنوز به قوت خود باقی است.

وی تصریح کرد: جامعه افغانستان زمانی از این وضعیت عبور خواهد کرد که این شکاف ها از میان برداشته شده و کارگزاران سیاسی و تحصیل کردگان افغانستان با رویکرد تساهل، مدارا و همدیگر پذیری، به مقاومت فرهنگی و مبارزه عاری از خشونت در برابر حکومت طالبان دست زده و سیاست هایی را اتخاذ کنند که بتوانند از این طریق طالبان را در جامعه فرهنگی افغانستان هضم کنند، البته این امر نیازمند آگاهی اجتماعی و زمانبر است.

 

کلیدواژه