جوزا 22, 1401 16:11 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان گفت: اختلافات درونی طالبان و کم توجهی مقامات آن به همکاران غیر پشتون خود باعث نگرانی هایی در خصوص احتمال درگیری های داخلی بین طالبان شده است.

محمد مختاری در گفت و گو با بخش خبر رادیو دری اظهار داشت: در حالیکه دنیا منتظر است حکومت طالبان جامعیت، مقبولیت و مشروعیت داخلی خود را به نمایش بگذارد تا از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود نه تنها از طرف طالبان حرکتی مشاهده نشده که از تمام اقوام و طوایف در حکومت نقش داشته باشند و این حکومت آینه تمام نمای همه اقوام افغانستان باشد، بلکه همان افراد و عناصری که در کنارشان بوده اند و جنگیده اند هم از برخورد بزرگان طالبان ناراضی شده اند و به نظر می رسد آن عدالت لازم حتی در مجموعه خودشان وجود ندارد.

وی افزود: برخی افراد غیر از قومی که طالبان منتسب به آن هستند و با این گروه بودند از وضعیت ناراضی به نظر می رسند و گوشه نشین شده اند. این مساله همانگونه که نگرانی های داخلی را برای خود طالبان فراهم کرده برای مردم افغانستان باعث نگرانی بیشتری شده است. نگرانی به صورت کلی وجود دارد اما وضعیت پیش آمده و اختلافات درونی طالبان این نگرانی را تشدید کرده که مبادا یک درگیری داخلی بار دیگر زندگی مردم را به چالش بکشد و ناامنی، جنگ و خونریزی را احیاء کند.

به گفته این کارشناس سیاسی طالبان احتمالا از گزینه های مختلف برای مدیریت اوضاع استفاده خواهند کرد چنانکه در مناطقی اقداماتی کرده، مثلا ممکن است حاکمیت سعی کند برای خودش هزینه زیادی نتراشد و از درون آن مناطق، مجموعه ها و اقوام، توده هایی را علیه یکدیگر تحریک و در بین آنان جنگ و درگیری راه اندازی کنند که برای حاکمیت هزینه چندانی ندارد و حتی برایش قابل توجیه است که وانمود کند مثلا فرماندهان و مسوولان محلی خودشان باهم درگیر شده اند.

مختاری در مورد چگونگی برخورد طالبان با فرماندهان ناراضی وابسته به این گروه یا مخالفان طالبان در برخی مناطق افغانستان هم عنوان کرد: احتمال اینکه طالبان در شرایط فعلی به صورت یک جبهه مستقل لشکرکشی کنند بسیار کم است و احتمالا به این درک رسیده اند که در وضعیتی که هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده اند و متهم به حذف افراد و شخصیت های وابسته به حکومت قبلی هستند، حداقل به این زودی ها اقدام به یک حرکت جبهه ای نکنند.

وی اضافه کرد: ممکن است طالبان دست به اقدامات دیگری بزنند و افراد و اقوامی را در مناطق مختلف از درون تحریک کنند تا بین خودشان درگیر شوند به گونه ای که برای حاکمیت هزینه ای نداشته باشد.

 

کلیدواژه