جوزا 28, 1401 10:51 Asia/Kabul

یک بزغاله به تازگی در پاکستان متولد شده است که درازترین گوش‌ها در بین همنوعان خود در دنیا دارد. طول گوش‌های این حیوان به ۴۸ سانتیمتر می‌رسد.

کلیدواژه