سرطان 01, 1401 14:00 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان گفت: طالبان اگر به دنبال مشروعیت هستند، باید بدانند مسیر مشروعیت را اشتباه می پیمایند و مسیری که در پیش گرفته اند آن ها را به رسمیت نمی رساند.

مصطفی علیزاده در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: طالبان در ابتدا باید به دنبال مشروعت داخلی باشند، حل بحران اقتصادی مردم و کسب رضایت و حمایت آنان در این زمینه تاثیرگذار است. اما آنان به دنبال حمایت و مشروعیت خارجی هستند و این مسیر اشتباه است. طالبان نباید انتظار داشته باشند که کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی آن ها را به رسمیت بشناسند. بسیاری از کشورها هم نگاهشان به امریکا است و تا زمانی که امریکا طالبان را به رسمیت نشناسد آن ها هم این مسیر را طی نمی کنند.

وی با یاد آوری اینکه یکی از شروط جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی طالبان تشکیل حکومت همه شمول یا فراگیر در افغانستان است، طالبان هم بارها گفته اند که حکومت شان فراگیر است، از نظر آنان افرادی که بیست سال با آن ها بودند و در کنار هم در کوه ها و دشت ها سختی کشیدند، تشنگی و گرسنگی را تحمل کردند و جنگیدند و دولت قبلی را ساقط کردند حق دارند و می توانند حکومت خود را ایجاد کنند.

به گفته این کارشناس سیاسی از دید طالبان حکومت فعلی همه شمول است و نمایندگان تمام اقوام در آن حضور دارند، اما آنچه جامعه جهانی می خواهد و آنچه طالبان به دنبال آن هستند در تضاد باهم قرار دارد. حکومت فراگیر که از آن سخن گفته می شود باید یک تعریف مشخص داشته باشد، امروز طالبان ادعا دارند که از همه اقوام در حکومت آنان حضور دارند از قوم هزاره گرفته تا ازبک و تاجیک. اما نکته اساسی این است که این حضور در بدنه قدرت باید به صورت واقعی و عملی باشد نه به صورت نمادین.

علیزاده تصریح کرد: بعضی افراد به عنوان نماینده برخی اقوام در سمت معاون و مسوول در تعدادی از وزارتخانه ها و ادارات حضور دارند اما هیچ صلاحیتی ندارند و قادر به انجام کاری نیستند پس چنین حکومتی فراگیر نیست.

وی اضافه کرد: نکته مهم این است که در مواردی که بین طالبان و جامعه جهانی اختلاف نظر شدید به وجود می آید طالبان ناگزیرند کوتاه بیایند چنانکه تاکنون هم چنین بوده است. اکنون هم در اختلاف نظر و تناقض دیدگاهی که بین طالبان و جامعه جهانی به وجود آمده، به مرور زمان طالبان تحت فشار قرار می گیرند و به خواسته های جامعه جهانی تن می دهند و اگر تن ندهند فشارها بر آن ها بیشتر خواهد شد.

 

کلیدواژه