سرطان 02, 1401 15:58 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: برای ساختن آینده افغانستان طرف های مختلف این کشور باید از مواضع خود کوتاه آمده و به تفاهم دست پیدا کنند.

عزیز احمد فانوس در گفت و گو با بخش خبر رادیو دری اظهار داشت: تا زمانی که طرف های مختلف افغان در داخل و خارج از افغانستان باهم کنار نیایند و به تفاهم نرسند آینده افغانستان و آبادی آن قابل تضمین نخواهد بود.

این استاد دانشگاه کابل با اشاره به برگزاری نشست مجمع اسلو درباره افغانستان با حضور برخی چهره های سیاسی افغانستان که در دولت های سابق نقش داشتند و بدون حضور نمایندگان طالبان عنوان کرد: این نشست ها و طرح خواسته های افغان ها تاثیرات خود را خواهد داشت و طالبان را هم متوجه مسایلی خواهد کرد.

وی افزود: حضور نداشتن نمایندگان طالبان در این نشست از نظر سیاسی برای طالبان تاثیرات منفی دارد اما از آنجایی که در حال حاضر حکومت طالبان سرپرست است خودشان هم منتظر یک حکومت قابل قبول  هستند و حکومت فعلی را ماندگار نمی دانند، کشورهای جهان هم منتظرند که یک حکومت فراگیر با حضور نمایندگان نیک نام تمام اقوام افغانستان در داخل و خارج از این کشور که خواستار یک نظام قابل قبول هستند، تشکیل شود، چنین حکومتی باید ایجاد شود و هیچ نیرویی هم در آن حذف نشود.

این کارشناس سیاسی با اشاره به حضور تعدادی از دولتمردان سابق افغانستان در نشست اسلو  هم گفت: آن ها نیز خواستار تشکیل حکومتی فراگیر هستند و تا حدی از مواضع و خواسته های قبلی خود عقب نشینی کرده اند و اگر کشورهای خارجی هم شیوه تشکیل چنین حکومتی را در افغانستان بپذیرند و این حکومت تشکیل شود اوضاع این کشور بهبود خواهد یافت. طالبان هم وعده داده اند که حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل می دهند و مردم نیز منتظرند که چنین حکومتی ایجاد شود.

فانوس اظهار کرد: در صورتی که طالبان در نشست های خارجی دعوت شوند و حضور پیدا کنند احساس مسوولیت آن ها بیشتر می شود، اما دست هایی در جهت اختلاف افکنی و جدا سازی افغان ها از هم تحت عناوین مختلف کار می کنند که این به نفع افغانستان نیست. اما اگر افغان ها باهم کنار بیایند و با همکاری و تفاهم نظامی را ایجاد کنند این نظام می تواند این کشور را به پیشرفت و ترقی رهنمون شود.

این استاد دانشگاه در خصوص تاثیرات چنین نشست هایی در مورد افغانستان گفت: زمانی که اینگونه نشست ها برگزار می شود و خواسته هایی مانند تشکیل حکومت فراگیر مرتب از سوی شخصیت های افغان و جامعه جهانی تکرار می شود تاثیرات خود را خواهد داشت البته حلقاتی در داخل طالبان هستند که به سادگی قانع نمی شوند و خواسته ها و دیدگاه های خود را دارند.

وی یاد آور شد: پیش از تسلط طالبان بر افغانستان تلاش هایی جریان داشت که اشرف غنی قدرت را به یک حکومت موقت تحویل دهد اما او چنین چیزی را نمی پذیرفت و طالبان با تسلط خود، به نوعی جایگزین آن حکومت موقت شدند و توانستند امنیت را هم تا حدودی تامین کنند هرچند مشکلاتی هم ایجاد شد، اما مشکلات عمده ای به لحاظ امنیتی و سیاسی ندارند که از این ناحیه مورد اتهام قرار بگیرند.

 

کلیدواژه