سرطان 04, 1401 13:25 Asia/Kabul
  • مخالفت پاکستان با شروط تحریک طالبان
    مخالفت پاکستان با شروط تحریک طالبان

دولت پاکستان با شروط تحریک طالبان برای امضای توافقنامه صلح مخالفت کرد.

رانا ثنا الله وزیر کشور پاکستان با اشاره به این مطلب تاکید کرد زندانیان تحریک طالبان بخصوص کسانی که به مدرسه در پیشاور  حمله کردند به عنوان عوامل تروریستی ازاد نخواهند شد.کمیته امنیت ملی پاکستان نیز با رد شروط تحریک طالبان تصمیم گیری در این خصوص را به پارلمان محول کرد.

طالبان افغانستان درتلاش است میان دولت و ارتش پاکستان و تحریک طالبان سازش ایجاد کند . به همین دلیل از حدود یک ماه پیش مذاکراتی را میان نمایندگان دو طرف در کابل میزبانی می کند. با توجه به دشواری توافق و سرسختی های طرفین ،دولت پاکستان اقدام به اعزام دو هیات جداگانه قومی و مذهبی به کابل کرد تا با وساطت بزرگان توافق احتمالی میان دولت پاکستان و تحربک طالبان حاصل شود.

با این حال به نظر می رسد تحربک طالبان شروطی را مطرح کرده است که قبول آن می تواند ضعف اساسی دولت و ارتش پاکستان در قبال تحریک طالبان باشد.

امین فرجاد کارشناس مسایل سیاسی در این باره می گوید :"گروه های تروریستی و فرقه گرا در پاکستان می دانند بازداشت افراد انها چندان اعتباری ندارد و به مرور زمان با توافق یا تحت شرایط فرار از بند ازاد می شوند و اکنون نیز تحربک طالبان انتظار دارد ارتش و دولت پاکستان در برابر خواسته تحریک طالبان کوتاه بیایند".

با توجه به اینکه در حمله به مدرسه در پیشاور فرزندان نظامیان کشته شدند، هرگونه کوتاهی در این خصوص و یا آزادی عوامل حمله می تواند با واکتش منفی در درون ارتش مواجه شود.

در این حمله که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت حدود ۱۵۰ تن از دانش اموزان کشته شدند که عمدتا از فرزندان نظامیان بودند.

بنابراین چنانچه ارتش و دولت پاکستان در مورد شروط ازادی زندانیان تحریک طالبان کوتاه بیایند در واقع با حیثیت و ابروی ارتش پاکستان بازی خواهند کرد.از دیدگاه ناظران سیاسی مخالفت ارتش و دولت  پاکستان با مهمترین خواسته تحربک طالبان می تواند به معنای شکست مذاکرات کابل باشد. مذاکراتی که برای طالبان افغانستان نیز مهم است. زیرا دولت پاکستان با افزایش فشارهای خود بر طالبان افغانستان خواهان اخراج اعضای تحریک طالبان از افغانستان است.

دولت پاکستان  براین اعتقاد است از زمان ‌تسلط مجدد طالبان در افغانستان، این کشور به مامن تروریست های تحریک طالبان تبدیل شده است .این گروه با تسلط مجدد طالبان در افغانستان‌ نه تنها روحیه مضاعف  برای مقابله  با ارتش پاکستان گرفته اند، بلکه حاکمیت طالبان را الگویی برای تغییر حاکمیت در پاکستان می داند.

از دیدگاه تحریک طالبان، دولت پاکستان اسلامی نیست و درصدد هستند حاکمیت شرع مورد نظر خود را در این کشور اعمال کنند. در هر حال، شکست مذاکرات کابل میان تحریک طالبان و دولت پاکستان به نفع طرفین نیست . زیرا ممکن است به اغاز دور جدید درگیری میان دو طرف منجر شود که قطعا لطمات سنگینی را بر مردم و ودولت پاکستان وارد خواهد کرد.

با توجه به اینکه به ادعای مقامات دولت پاکستان اعضای تحربک طالبان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و عملیات انجام می دهند بر روابط طالبان افغانستان و پاکستان نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

کلیدواژه