سرطان 04, 1401 13:45 Asia/Kabul

در حوالی حرم امام رضا (ع) در مشهد مقدس، هر ذره‌ای در جوار نور وجود ایشان به کاری مشغول است.

"مشتی" قصه ما دلش برای کبوتران حوالی حرم می‌تپد. او سال‌هاست که هر صبح و ظهر برای کبوتران همسایه حرم دانه می پاشد و رفیق "یاکریم‌"ها و کبوترهاست.

کلیدواژه