سرطان 04, 1401 15:46 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: جنگ بلخاب برای تمام طرف های افغانستان جنگی مهم و سرنوشت ساز است و تنها منحصر به این منطقه نمی ماند.

داکتر سید قاسم مظفری در گفت و گو با بخش خبر رادیو دری با اشاره به بی نتیجه ماندن گفت و گوهای هیات های طالبان و مولوی مهدی مجاهد تنها فرمانده هزاره تبار طالبان و آغاز درگیری میان نیروهای طالبان و نیروهای مولوی مهدی اظهار داشت: این جنگ و درگیری هم برای طالبان، هم برای مولوی مهدی و اطرافیانش و هم برای دیگر اقوام افغانستان مهم است زیرا به نظر می رسد تنها در محدوده بلخاب و بین طالبان و مولوی مهدی منحصر نخواهد ماند.

 وی تصریح کرد: علاوه بر سران قوم هزاره افرادی از دیگر اقوام هم از مولوی مهدی و خواسته هایش در خصوص احقاق حقوق قوم و مذهبی که به آن منسوب است، اعلام حمایت کرده اند.

به گفته این کارشناس سیاسی حکومت طالبان طی ده ماه گذشته وعده و وعیدهایی مبنی بر تشکیل حکومت همه شمول (فراگیر) و سهم دادن به اقوام و مذاهب مختلف در قدرت دادند اما این وعده ها نه تنها تحقق پیدا نکرد بلکه از چهره هایی نظیر مولوی مهدی مجاهد و برخی فرماندهان طالبان از اقوام دیگر هم استفاده ابزاری کردند و درصدد تضعیف آن ها برآمدند.

مظفری عنوان کرد: مولوی مهدی برای دستیابی به حقوق قومی و مذهبی با طالبان وارد تعامل شد اما به خواسته های او و اطرافیانش از سوی طالبان توجهی نشد و آن ها تصمیم به اعتراض سازماندهی شده گرفتند. هیات هایی هم که از سوی حکومت طالبان به بلخاب فرستاده شدند خواسته های مولوی مهدی را نپذیرفتند و بالاخره بعداز ظهر پنج شنبه گذشته نیروهای طالبان به بلخاب حمله کردند. به این ترتیب مولوی مهدی و نیروهایش در حالت درگیری با نیروهای طالبان قرار گرفتند.

وی بیان داشت: حکومت طالبان همانگونه که از سوی کشورهای خارجی به رسمیت شناخته نشده در داخل افغانستان هم نتوانست رسمیتی کسب کند، اقوام مختلف در افغانستان تصور می کردند که طالبان ممکن است عدالت و حقوق آنان را در نظر بگیرند اما چنین نشد. مدتی قبل هم شاهد تعرض نیروهای طالبان به دفاتر مراجع شیعه و مسدود کردن این دفاتر بودیم و این روزها هم شاهد درگیری طالبان با نیروهایی هستیم که حقوق خود را مطالبه می کنند.

این کارشناس افغان اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که تنش و درگیری میان مولوی مهدی و طالبان سرآغاز برخی مبارزات اقوام مختلف برای احقاق حقوقشان شود. اگر طالبان به خواسته های منطقی او تن داده و قضیه را به صورت مسالمت آمیز ختم کند به نفع حکومت طالبان و مردم افغانستان است زیرا جنگ راه حل نیست و اگر ادامه پیدا کند در مناطق مختلف گسترش خواهد یافت و حتی ممکن است جرقه یک شورش عمومی علیه طالبان زده شود زیرا مردم به این نتیجه رسیده اند که طالبان به حقوق آنان توجه نمی کند و حکومتی تک حزبی به راه انداخته است. بنابراین پیامدهای ادامه این وضعیت برای طالبان سخت خواهد بود.

وی اضافه کرد: سابقه طالبان نشان می دهد که مخالفت با خود را برنمی تابند و به نظر می رسد درگیری بلخاب را هم به شدت ادامه دهند اما ولسوالی بلخاب یک موقعیت استراتژیک دارد و با ولسوالی ها و ولایت های مهمی همجوار است و اگر جنگ در آنجا شدت بگیرد و طالبان قساوت و بی رحمی نشان دهند ممکن است مناطق همجوار بلخاب هم بی تفاوت نمانند چنانکه تعدادی از ازبک ها، تاجیک ها و حتی پشتون ها گفته اند بی تفاوت نمی مانند. بنابراین چنین جنگی هم برای طالبان و هم برای اقوام مختلف افغانستان مهم و استراتژیک است و منحصر به منطقه بلخاب هم نخواهد ماند.

 

کلیدواژه