سرطان 06, 1401 12:44 Asia/Kabul
  • بازگشت مقامات پیشین و ادامه درگیری ها در افغانستان
    بازگشت مقامات پیشین و ادامه درگیری ها در افغانستان

در حالی که مقامات دولت طالبان از بازگشت مقامات دولت سابق افغانستان به این کشور استقبال و آمار آنرا تا صد نفر نیز اعلام می کنند، این کشور همچنان با درگیری های خونین روبرو است .

ادامه درگیری در پنجشیر و همچنین بلخاب در کنار حملات انفجاری در مناطق مختلف افغانستان از جمله در قندهار در همین راستا قابل توجه و تامل است .برعهده گرفتن مسولیت انفجارها از سوی گروه تروریستی داعش و در همان حال تشدید درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان نه تنها اخبار خوشایندی از شرایط افغانستان نیست بلکه بیانگر ضعف اساسی طالبان در اداره امور افغانستان است .به همین دلیل شورای علمای شیعه افغانستان با ابرار نگرانی از وضعیت بلخاب خواهان پایان درگیری ها شد .

اینکه گروه طالبان در تلاش برای بازگرداندن مقامات دولت سابق به افغانستان است اگر چه برای این گروه حرکتی مثبت در جهت کاستن از میزان مخالفتهای سیاسی و امنیتی با حاکمیت طالبان در این کشور است اما حرکتی عمیق و سازنده در جهت تحکیم صلح و ثبات در افغانستان نیست. 

عبدلحمید عارفی کارشناس افغان در این باره می گوید :
"افغانستان کشوری با اقوام و مذاهب و نژادهای مختلف است که تاکنون زیر یک پرچم زندگی کرده اند و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان که در سالهای اخیر با اشغالگری و طمع ورزی های داخلی و خارجی روبرو بوده است نیازمند اتحاد ملی است"

این بدین معنا است کسانی که به افغانستان بازمی گردند اگرچه از نظر اداری و سیاسی ممکن است در گذشته دارای درجات اداری بوده اند اما از نظر قومی و مذهبی وزنه ای برای تاثیر گذاری محسوب نمی شوند. بنابراین در شرایط فعلی، افغانستان بیش از هر زمانی به اتحاد و وحدت ملی نیازمند است که  از طرق مختلف از جمله برگزاری جرگه ریش سفیدان قابل دسترسی است.

درگیری های خونین در مناطق مختلف افغانستان که ‌با هر هدف و نیتی آغاز و در حال پیگیری است نشان می دهد که طالبان در مدت بازگشت مجدد خود  به قدرت در ایجاد وحدت ملی موفق عمل نکرده است و حتی اختلافات درون گروهی طالبان نیز تشدید شده است به گونه ای که برخی محافل از طالبان حقانی و طالبان قندهاری سخن می گویند.


مسلم اخلاقی کارشناس افغان در این باره می گوید:
"طالبان برای مهار مشکلات اقتصادی و امنیتی بایستی به سمت تقویت وحدت و ملی گرایی در افغانستان حرکت کند.زیرا دشمنان از هر فرصتی برای دامن زدن به تفرقه استفاده می کنند و این وضعیت برای طالبان که به دنبال شناسایی بین المللی به عنوان حاکمیت جدید افغانستان است ضعف اساسی محسوب میشود."


در هر حال، گروه طالبان که تجربه حاکمیت ناموفق در افغانستان را در اواخر دهه ۹۰ میلادی دارد بایستی با درایت و هوشمندی بیشتری در جهت اتحاد گرایی حرکت کند. زیرا تحربه تاریخ تحولات سیاسی افغانستان به خوبی نشان می دهد که انحصار گرایی قدرت، تجربه ای شکست خورده است و ادامه آن از سوی طالبان تکرار ان است.در این شرایط بازگشت برخی عناصر گذشته که از دیدگاه طالبان حرکت در جهت اتحاد گرایی است پاسخگوی نیازهای داخلی افغانستان نیست و تحولات امنیتی  اخیر آنرا به خوبی نشان می دهد.

کلیدواژه