سرطان 06, 1401 17:51 Asia/Kabul
  • درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای تصویب مطالبات شیعیان
    درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای تصویب مطالبات شیعیان

شورای علمای شیعه افغانستان،خواستار تصویب مطالبات شیعیان این کشور  و تایید جایگاه آنان در دولت موقت طالبان ، شد  .

 شورای علمای شیعه افغانستان این  شورای در بیانیه ای از دولت طالبان خواست مطالبات شیعیان را در نشست آینده علما و اقوام تصویب کند.
از دیدگاه محافل سیاسی این درخواست شورای علمای شیعه از دو جهت با اهمیت است.اول انکه شیعیان افغانستان خواهان همکاری با طالبان هستند و خود را وارد مسایل درون گروهی طالبان نمی کنند و خواهان توجه طالبان به این خواسته خود می باشند دوم انکه شیعیان افغانستان به عنوان جامعه پویا دارای حقوق دینی و اجتماعی هستند که طالبان به عنوان حاکم بایستی انها را مد نظر قرار دهد.

اگر چه گروه طالبان بعد از تسلط مجدد بر افغانستان  با تشکیل کمیسیون حقوق شیعیان نشان داد که به حقوق همه جانبه انها توجه دارد اما درخواست شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان برای توجه به حقوق آنها نشان می دهد که این کمیسیون کار جدی در این خصوص انجام نداده است 

سید الیاس جاوید کارشناس مسایل سیاسی در افغانستان در این باره می گوید :
"علمای شیعه و نهادهای سیاسی شیعیان دیدارهای مختلفی را با طالبان داشته اند و همچنان درصددند مسایل مربوط به خود را از طریق گفتگو و رایزنی حل کنند و به این روش خود پایبندند"

واقعیت این است همه مردم افغانستان اعم از شیعه و سنی ، پشتون و تاجیک ،ازبک و هزاره و سایر اقوام و نژادها همواره زندگی مسالمت آمیز و توام با احترام با یکدیگر داشته اند به گونه ای که بسیاری از اداب و ایین شیعیان از جمله مسایل مربوط به عاشورا مورد احترام سایر مردم افغانستان قرار دارد. بنابراین انتظار شیعیان از طالبان نیز این است با اتخاذ راه کارهای درست و اصولی همزیستی مسالمت آمیز میان همه مردم افغانستان را تقویت کند
جعفر مهدوی کارشناس مسایل سیاسی در افغانستان در این باره می گوید:
همه مردم افغانستان زیر یک پرچم زندگی می کنند و به ان وفادارند و تاکنون اجازه نداده اند دشمنان مردم افغانستان درگیریهای داخلی این کشور را که ناشی از طمع ورزی قومی است تبدیل به درگیری مذهبی کنند  ."


در هر حال، برخی از مقامات قبلی افغانستان از جمله حامد کرزی ریس جمهوری پیشین ، خواستار تشکیل لویه جرگه، نشست ریش سفیدان برای کمک به حل مشکلات این کشور شده اند.اما به نظر می رسد طالبان متمایل به تشکیل نشست علماست  که از دیدگاه ناظران سیاسی برگزاری هر دو نشست  با رویکرد کمک به حل مشکلات افغانستان و تقویت اتحاد ملی مهم و ضروری است و طالبان نباید چنین پیشنهاداتی را کم اهمیت جلوه دهد. زیرا افغانستان به علت کثرت اقوام و مذاهب نیازمند هم اندیشی و تصویت قوانین لازم برای وحدت گرایی است و شورای علمای شیعه نیز از این منظر به نشست احتمالی علمای افغانستان می نگرند.

کلیدواژه