سرطان 11, 1401 11:47 Asia/Kabul

تحلیلگر سیاسی افغان گفت: نشست علمایی که از سوی حکومت موقت طالبان برگزار شده بیشتر یک شورای مشورتی است و شباهتی به لویه جرگه هایی که در گذشته در افغانستان برگزار می شده ندارد.

محمد شفیق امین در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در کابل اظهار داشت: جرگه های گذشته بر اساس رسوم و عرف برگزار می شد اما این نشست صبغه دینی دارد و از آنجایی که در دین، مشورت یک اصل است، این نشست بیشتر به یک شورای مشورتی می ماند تا جرگه عرفی.

این استاد دانشگاه در کابل اظهار داشت: با توجه به اینکه مشورت با مردم در دین یک اصل است، حکومت موقت طالبان هم که داعیه دینی دارد، خواسته با اهل مشورت که بر اساس اصول دینی، علمای دینی هستند در رابطه با مسایل مختلف سیاسی که متوجه این حکومت است، مشورت کند.

وی افزود: اگرچه برنامه نشست از سوی حکومت موقت طالبان اعلام نشده اما به نظر می رسد که به صورت کلی در مورد تقویت نظام سیاسی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، مسایل اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بحث هایی صورت بگیرد و با توجه به اینکه این نشست از نظر ترکیب و ماهیت گسترده است ممکن است بتواند برای مشکلات افغانستان راه حل هایی را جستجو کند ضمن اینکه شاید در تاریخ افغانستان چنین فرصتی برای علما پیش نیامده بود که با محوریت دینی به مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر مسایل جامعه بحث و گفت و گو کنند.

امین با بیان اینکه دین یک ارزش مطلق مشترک در جامعه افغانستان است و این یک فرصت تاریخی برای جستجو و یافتن راه حل هایی برای مشکلات این جامعه است، در مورد نقش این نشست برای مشروعیت دهی داخلی به حکومت طالبان و زمینه سازی برای به رسمیت شناسی آن در خارج هم گفت: به نظر می رسد این نشست نمایانگر یک اجماع قوی است زیرا در آن علمای دینی و بزرگان اقوام از تمام ولسوالی های افغانستان حضور دارند، علمای دینی هم در افغانستان از نفوذ برخوردارند و مردم به آنان اعتماد دارند و علما از نظر دینی هم اهلیت یک مشورت سالم را دارا می باشند.

این کارشناس افغان اظهار داشت: بنیان های مشروعیت حکومت فعلی در افغانستان از اصول دینی منشاء می گیرد و با اصول مشروعیتی که در نظام های دمکراتیک مطرح است تفاوت دارد، به هر صورت نشست علمایی که برگزار شده تقویت کننده مشروعیت نظام سیاسی فعلی است.

وی اضافه کرد: معیارهای مشروعیت جامعه فعلی افغانستان معیارهای دینی است و جامعه جهانی باید به این معیارها احترام بگذارد.

 

کلیدواژه