سرطان 12, 1401 08:11 Asia/Kabul
  • پایان نشست علمای افغانستان در کابل
    پایان نشست علمای افغانستان در کابل

نشست علمای افغانستان در بیانیه پایانی خود ضمن تجدید بیعت با ملاهبت الله اخوند زاده رئیس دولت موقت طالبان بر حمایت قاطع از فرامین وی تاکید کردند. در این بیانبه با این ادعا که دولت طالبان برخاسته از متن مردم است انرا دلیل روشنی بر مشروعیت داخلی حاکمیت طالبان در افغانستان اعلام کردند.

با توجه به ترکیب دعوت شدگان به نشست علمای افغانستان از سوی گروه طالبان که صرفا در تالار لویه جرگه مشورتی با همان تعداد جمعیت یعنی 3500 تن برگزار شد، کاملا مشخص بود که خروجی آن چه خواهد شد. با توجه به نگاه خلیفه گری رئیس طالبان به حاکمیت خود در افغانستان، کاملا روشن بود که وی به دنبال کشب مشروعیت دینی با بیعت گرفتن از علمای سراسر افغانستان است تا آنان نیز با حضور در محل زندگی خود برای طالبان وجاهت کسب و برای مردم افغانستان انرا قابل پذیرش کنند. زیرا تنها کسانی که در مجمع سه روزه طالبان حضور داشتند علما بودند و با توجه به نحوه برگزاری ان که از سوی هیچ رسانه ای پوشش خبری داده نشد، مشخص نشد که ایا در میان علما مخالفانی نیز حضور داشتند یا نه ؟

محمد شقیق امین کارشناس افغان در این باره می گوید: 

جرگه طالبان با جرگه های دیگر کاملا تفاوت داشت. اگر چه در دین مشورت مورد تاکید است اما مشورت مطلوب، با همه اصحاب جامعه است نه کسانی که متاثر از دین هستند و هر نوع بنیاد دینی را مطابق با منافع خود تایید می کنند.

مردم افغانستان انتظار داشتند در جرگه مشورتی طالبان مسایل مهمی همچون اموزش دختران و نحوه حضور زنان در جامعه مورد بررسی قرار بگیرد و خروجی ان به نفع جامعه متکثر قومی، مذهبی و فرهنگی افغانستان باشد. اما در عمل آنچه از بیانیه نشست علمای افغان قابل استنباط است صرفا تلاش طالبان برای کسب بیعت و مشروعیت بخشیدن به سرکوب مخالفانش است و در همان حال رسمیت بخشیدن به نحوه حاکمیت رئیس طالبان که با القاب مختلف نامیده می شود. تاکید بر اطاعت از فرامین هبت الله اخوند زاده بدون اینکه راه کار عملی برای ادامه حاکمیت طالبان در افغانستان متناسب با رعایت حقوق شهروندی مردم مورد تاکید قرار بگیرد، باعث شد تا بسیاری از مردم ومحافل سیاسی در افغانستان انرا حرکت نمایشی طالبان برای کسب مشروعیت داخلی قلمداد کنند.

ویس ناصری کارشناس مسایل سیاسی در این باره می گوید: 

طالبان ابتدا گفتند، قصد برگزاری لویه جرگه را دارند اما به نشست شورای علما تبدیل کردند و این برخلاف تاریخ تحولات افغانستان در برگزاری مجلس بزرگان بود. این بدان معنا است که طالبان نمی تواند از آن مشروعیت لازم را برای حل بحران افغانستان کسب کند. 

در هر حال، نشست علمای افغانستان در حالی به پایان رسید که بسیاری از مشکلات مردم این کشور به خصوص زنان و دختران از جمله تحصیل و اشتغال آنان لاینحل باقی ماند. این انتظار در جامعه افغانستان بود که طالبان با طرح این مسایل، حکم جمعی علما را برای بازگشایی مدارس دخترانه و رسمیت بخشیدن به کار زنان که نیمی از جامعه افغانستان را شامل می شوند و همچنین سایر مسایلی که از دیدگاه طالبان نیازمند حکم دینی است، کسب کند که در عمل اینگونه نشد و جامعه افغانستان را از هر گونه تحول ناامید کرد. 

نشست علمای دین در کابل با صدور قطعنامه پایان یافت

کلیدواژه