سرطان 12, 1401 11:26 Asia/Kabul
  • درخواست سازمان ملل از طالبان برای گفتگو با جامعه زنان افغانستان
    درخواست سازمان ملل از طالبان برای گفتگو با جامعه زنان افغانستان

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه با بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از طالبان خواست مستقیماً با نمایندگان جامعه زنان این کشور گفتگو کنند.

«میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این شورا گفت: «امروز، دوباره از مقام‌های طالبان می‌خواهم درخواست‌های فوری زنان برای گفتگو را بپذیرند.»

باشله با اشاره به سفر اخیر خود به کابل افزود: « در دیدار با فعالان زن در کابل پیام تاثیرگذاری از آنان دیدم. آنها خواستار گفتگوی مستقیم و حضوری با رهبران دولت طالبان هستند و برای تحقق این درخواست به کار خود ادامه می دهند.»

از سوی دیگر «ریچارد بنت» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز در سخنرانی خود در این نشست گفت: ازدواج اجباری زودهنگام و کودک همسری، محدویت رفت و آمد و منع تحصیل دختران از جمله نقض حقوق اساسی زنان است که از سوی طالبان اعمال شده است.

درخواست سازمان ملل از دولت طالبان برای گفتگو با نمایندگان جامعه زنان افغانستان، چارچوب رویکردی است که این سازمان از ماه های نخست قدرت یافتن مجدد این گروه در تابستان گذشته، آنرا در راستای دفاع از حقوق زنان این کشور در دستورکار قرار داده است.

با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان آنگونه که پیش بینی میشد این گروه محدودیت هایی را علیه جامعه زنان این کشور اعمال کرد که براساس آن تحصیل و کار برای زنان در افغانستان تقریبا ممنوع شد.

حتی گزارش هایی منتشر شد که نشان میداد طبق برنامه اعلام شده طالبان، زنان افغانستان تنها با حضور محارم خود امکان سفر و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی را دارند که این مسئله بشدت در فضای عمومی این کشور با واکنش های منفی روبرو شد.

آخرین اقدام دولت طالبان، عدم دعوت ازنمایندگان جامعه زنان افغانستان برای حضوردرنشست لویه جرگه بود که برخلاف ادعای این گروه تنها علمای دینی در این نشست حضور داشتند.

این درحالی است که براساس اجلاس های گذشته لویه جرگه در افغانستان، در این نشست باید بزرگان اقوام، قبایل و شخصیت های متنفذ سیاسی در این کشور حضور داشته باشند که این  اجلاس اخیر فاقد ترکیبی بود که در ادوارگذشته برگزار شد.  

در شرایطی سازمان ملل و جامعه جهانی بر گفتگوی طالبان با نمایندگان جامعه زنان افغانستان تاکید دارند اما  این گروه به دلیل مواضعی در نحوه مواجهه با اقشار مختلف دارد ،تا کنون حاضر نشده است درباره حقوق زنان با نمایندگان آنان به گفتگو بپردازد.

 ادامه سیاست محدود کننده طالبان علیه زنان افغانستان موجب شده تا جامعه جهانی هم بر موضع خود در قبال عدم شناسایی رسمی حاکمیت این گروه تاکید ورزد و همچنان از پذیرش رسمی طالبان خودداری  کند.

با توجه به خصیصه طالبان در انعطاف ناپذیری در اندیشه های حکمرانی خود به خصوص مقاومت در قبال آزادی های پذیرفته  شده فردی و اجتماعی در نظام بین المللی برای مردم افغانستان بعید است که فشارهای جامعه جهانی برای تمکین این گروه از ارزش های مورد توجه درکنوانسیون های حقوق بشری موقر واقع شود.

عدم پاسخ مثبت دولت طالبان به درخواست های داخلی و خارجی برای تشکیل دولت فراگیر درافغانستان نمونه ای اشکار از بی میلی این گروه به انعطاف در حکمرانی خود دراین کشور است.               

هشدار سازمان‌های بین‌المللی درباره شرایط زندگی زنان در افغانستان

وضع زنان در افغانستان، دستور کار نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

کلیدواژه