سرطان 13, 1401 15:03 Asia/Kabul

فعال حقوق زنان در افغانستان گفت: زنان افغان اگرچه ممکن است در حال حاضر چندان در صحنه نباشند اما به مطالبه گری و فعالیت برای احقاق حقوق شان ادامه می دهند.

شهلا عارفی عضو نهاد مکتب انتقادی کابل در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در کابل در مورد نشست خبری که این نهاد امروز در کابل برگزار کرده و بار دیگر خواستار بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم شد اظهار داشت: از روزهای ابتدایی تسلط طالبان بر افغانستان زنان این کشور مبارزه خود را برای احقاق حقوق شان آغاز کردند اما هر زمانی که برای مطالبه گری به خیابان ها می آمدند گفته می شد حق ندارند به اعتراضات خود ادامه دهند بنابراین این بار این نهاد تصمیم گرفت که رویکرد جدیدی در پیش بگیرد بلکه بتواند ذهنیت منفی طالبان را تغییر دهد و آنان را متقاعد کند که زنان و دختران افغان باید از حقوق حقه خود برخوردار شوند.

وی در مورد نشست علمایی که از سوی طالبان در کابل برگزار شد هم گفت: نشستی یکجانبه بود و هیچ زنی به نمایندگی از زنان افغان در آن حضور نداشت و بحثی هم در مورد حقوق آنان از جمله حق تعلیم و تحصیل آنان نشد بنابراین هر نتیجه ای که از آن حاصل شده باشد مورد قبول زنان افغان نیست و زنان به مبارزات خود ادامه می دهند.

به گفته این فعال حقوق زنان در کابل زنان افغانستان در حکومت طالبان از نظر فیزیکی در حال حذف شدن هستند اما از نظر معنوی رو به رشد می باشند و جامعه جهانی هم به توان آنان باور دارد بنابراین امکان تغییر افکار و شروع مجدد فعالیت زنان وجود دارد.

عارفی عنوان کرد: اگرچه در حال حاضر زنان افغان در جامعه و در سطح رسانه ها حضور پر رنگی ندارند اما حکومت طالبان نتوانسته آن ها را از فعالیت بازدارد، آنان توانسته اند فعالیت های خود را به خوبی پیش ببرند و در سطح جهانی طالبان را آنگونه که هستند معرفی و جهان را متقاعد کنند که از به رسمیت شناسی طالبان خودداری کند.

وی در مورد چشم انداز آینده زنان در حکومت طالبان گفت: با یک نگاه کوتاه مدت این نتیجه حاصل می شود که زنان آینده خاصی در این حکومت ندارند اما اگر آنان به تلاش های خود ادامه دهند آینده روشنی پیش رو خواهند داشت.

 

کلیدواژه