سرطان 22, 1401 11:53 Asia/Kabul
  • همایش روز حجاب و عفاف در استان های مختلف ایران
    همایش روز حجاب و عفاف در استان های مختلف ایران

همایش روز حجاب و عفاف به مناسبت هفته عفاف و حجاب روز سه شنبه در مشهد ، شیراز و قم برگزار شد.

کلیدواژه