اسد 01, 1401 07:43 Asia/Kabul
  • بی میلی جامعه جهانی به شناسایی رسمی حاکمیت طالبان
    بی میلی جامعه جهانی به شناسایی رسمی حاکمیت طالبان

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید: در حال حاضر اجماع جامعه جهانی بر این است تا طالبان به رسمیت شناخته نشود.

"وانت برنت" تصریح کرد، حکومت فراگیر و نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان است تا این گروه را به عنوان حکومت به رسمیت بشناسد.

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با تاکید بر ادامه کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان گفت: این کمکها نباید در اختیار طالبان قرار گیرد.

 وی که در نشست پارلمان اروپا سخن می گفت: از جامعه جهانی خواست به کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه دهند.
برنت با بیان اینکه در حال حاضر اجماع جامعه جهانی بر این است تا طالبان به رسمیت شناخته نشود گفت: این به معنی توقف کمکهای بین المللی به مردم نیازمند افغانستان نیست.

سخنان سفیر اتحادیه ارپا در افغانستان در نشست پارلمان اروپا نشان داد که جامعه جهانی یا دستکم کشورهای غربی و همپیمانان آنان در دیگر مناطق جهان حاضربه پذیرش رسمی حاکمیت طالبان در افغانستان نیستند و بیان این موضع صریح از سوی نماینده عالی اتحادیه اروپا در این کشور می تواند برای دولت طالبان نگران کننده باشد.   

حضورسفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در نشست پارلمان اروپا که به منظورتشریح  وضعیت این کشور و نحوه حکمرانی طالبان انجام شد،زمینه ای  برای بررسی عملکرد یکساله این گروه با هدف چگونگی مواجهه با طالبان است.

 کشورهای غربی که ملاک ارزیابی طالبان و شناسایی حاکمیت این گروه را تشکیل حکومت فراگیر،رعایت موازین حقوق بشری و محترم شمردن آزادی هتی فردی و اجتماعی و برداشتن محدودیت های اعمال شدن علیه جامعه زنان افغانستان قرار داده است،گزارش سفیر اتحادیه اروپا در این کشور را هسته اصلی تصمیم گیری های آتی خود در قبال طالبان می داند.

البته درسخنان "وانت برنت" بر این مسئله تاکید  شده است که عدم به رسمیت شناختن طالبان نباید در ادامه کمک به مردم بحران زده افغانستان تاثیر منفی داشته باشد،اما این کمک ها نباید در اختیار دولت طالبان قرار گیرد.

برغم اظهارات سفیر اتحادیه  اروپا در افغانستان درباره لزوم تفکیک ضرورت ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان با حاکمیت طالبان، اما در ماه های گذشته کمک کشورهای غربی به این کشور کاهش محسوسی داشته است که این مسئله مشکلات بسیاری برای مردم افغانستان ایجاد کرده است.

سیدجواد حسینی، کارشناس مسائل سیاسی  در افغانستان می گوید،

 تا زمانی که دولت طالبان به این خواسته‌های جامعه بین المللی پاسخ مثبت ندهد گمان نمی‌کنم که جامعه جهانی حاضر شود که آنها را به رسمیت بشناسد.

 با توجه به بی میلی جامعه جهانی به پذیرش رسمی حاکمیت طالبان و همچنین کاهش چشمگیر کمک های بین المللی به افغانستان،پیش بینی می شود دولت طالبان در اداره امور این کشور با مشکلات بیشتری روبرو  شود.

اصرار طالبان بر بهره گیری از یک تفکر خاص در اداره حکومت و اعمال محدودیت های گسترده برای جامعه زنان و نادیده گرفتن  موازین حقوق بشری و بی توجهی به مطالبه جامعه جهانی برای تشکیل حکومتی فراگیر که همه اقوام افغانستان درآن مشارکت داشته باشند موجب شده تا عدم همکاری و تعامل با طالبان به اجماعی بین المللی تبدیل شود که هزینه های اقتصادی و سیاسی ناشی از آن را مردم این کشور پرداخت می کنند.             

 

       

کلیدواژه