اسد 01, 1401 13:17 Asia/Kabul

استاد دانشگاه در کابل گفت: بین ارسال کمک های بین المللی به افغانستان و به رسمیت شناسی حکومت طالبان توسط جامعه جهانی باید تفکیک قایل شد.

داکتر سید علی اقبال در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در کابل با اشاره به اظهارات نماینده اتحادیه اروپا که از ادامه کمک به مردم افغانستان گفته و در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان ابراز تردید کرده اظهار داشت: بحث به رسمیت شناسی متاثر از یکسری قواعد بین المللی پذیرفته شده است که حکومت طالبان با آن قواعد تطابق ندارد.

وی افزود: طالبان برای به رسمیت شناخته شدن با پیش شرط هایی مواجه بوده که به آن ها عمل نکرده، به همین دلیل به رسمیت شناسی حکومت طالبان به تعویق افتاده اما کمک های بشردوستانه موضوعی است که از جمله وظایف سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی است. در صورتی که کمک های بین المللی به مردم افغانستان انجام نشود در این کشور شاهد بحران انسانی خواهیم بود به همین خاطر طی حدود یک سال گذشته شاهد ارسال کمک های بین المللی به مردم افغانستان بوده ایم.

این کارشناس سیاسی با اشاره به پذیرفته شدن تعدادی از نمایندگان سیاسی طالبان در برخی کشورها عنوان کرد: پذیرش دیپلمات های حکومت طالبان در کشورهای خارجی به صورت رسمی انجام نشده اما در پرتو یکسری روابط بین کشورها بعضی از نمایندگان سیاسی طالبان به صورت غیر رسمی پذیرفته شده اند که به نوعی به رسمیت شناسی غیر رسمی هم تلقی می شود.

اقبال تصریح کرد: کشورها ناگزیر هستند که در شرایط کنونی تعاملاتی با افغانستان داشته باشند و سطحی از روابط دیپلماتیک را برای ارسال کمک های بشردوستانه و مجاب کردن طالبان برای برخی اقدامات مورد نظر جامعه جهانی با این حکومت مد نظر قرار دهند.

وی یاد آور شد: برای به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط کشورهای همسایه و جامعه جهانی بارها پیش شرط هایی مطرح شده از جمله برخی مسایل حقوق بشری مانند اجازه تحصیل برای زنان و دختران و مشارکت فعال زنان در امور حکومتی و نیز ایجاد حکومت فراگیر اما حکومت طالبان تا کنون هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: ضروری است که به این پیش شرط ها توجه و تلاش شود که حکومت و حکومت داری در افغانستان فراگیر یا همه شمول یعنی متشکل از اقشار مختلف جامعه باشد، طالبان اعلام کرده اند که حکومت فعلی سرپرست است اما زمان زیادی از کار این حکومت می گذرد و لازم است که برای ایجاد حکومت فراگیر اقدام شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر حدود یک سال است که شاهد مسدود ماندن مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان هستیم در حالیکه اجازه تعلیم به دختران از پیش شرط های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان است که تا کنون اقدامی برای آن انجام نشده، در کنار حل این مسایل باید برخی محدودیت های اجتماعی اعمال شده هم برداشته شود.

 

کلیدواژه