اسد 06, 1401 07:07 Asia/Kabul
  • توافق دولت طالبان و «احمد مسعود» به برقراری آتش بس
    توافق دولت طالبان و «احمد مسعود» به برقراری آتش بس

به گفته تیم مذاکره کننده «احمد مسعود» با دولت طالبان دو طرف در گفتگوهای خود در چاریکار ولایت پروان با آتش بس تا حصول نتیجه توافق کردند.

«احمد مسعود» تحت عنوان «جبهه مقاومت ملی افغانستان» با گروه طالبان در پنجشیر وارد نبرد شده است. اگر چه گروه طالبان که از یازده ماه پیش مجددا به حاکمیت در افغانستان باز گشته است با کمک هوایی و موشکی ارتش پاکستان موفق به تصرف پنجشیر شد اما پذیرش گفتگو با این جبهه از سوی طالبان نشان می دهد که گروه طالبان همچنان احمد مسعود و شبه نظامیانش را مخالفی موثر و تاثیر گذار بر تحولات افغانستان می داند و از طریق گفتگو درصدد است آنرا در مسیر صلح قرار دهد. اما این به معنای پذیرش مخالفان به مشارکت در قدرت از سوی طالبان نیست.

علی واحدی کارشناس افغان در این باره می گوید:
"هدف مخالفان از درگیر شدن با طالبان حضور در قدرت با تشکیل دولت فراگیر  است  که از دیدگاه طالبان موضوعیت ندارد و پذیرفته شده نیست."

تیم های مذاکره کننده احمد مسعود و طالبان در حالی امیدوار به نتیجه هستند که اساسا در مورد محور گفتگوها اختلاف نظر اساسی دارند. طالبان خواهان کنار گذاشتن سلاح از سوی احمد مسعود است اما وی خواهان تغییر ساختار سیاسی مد نظر طالبان و تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و گروههای سیاسی است. با این حال  تمایل دو طرف به گفتگو بیانگر نگرانی انها از پیامدهای ادامه جنگ است که عمدتا متوجه گروه طالبان میباشد  که به عنوان گروه حاکم می کوشد خود را حاکم و مسلط بر امور افغانستان نشان دهد.

سید حسین حسینی کارشناس افغان در این باره می گوید:
"طالبان به هیچ عنوان قصد شریک کردن سایر اقوام و گروههای سیاسی در قدرت را ندارد و همچنان نگاه انحصارگرایانه به ان دارد. این در حالی است که چنین سیاستی تجربه شکست خورده در افغانستان حتی در دوره اول حاکمیت طالبان است"

در هر حال به نظر می رسد بیش از گروههای مخالف، طالبان به حصول نتیجه با آنها نیاز دارد و بایستی به گونه ای مواضع خود را در مذاکرات منعطف کند که امکان حصول توافق با گروههای مخالف ایجاد شود. در غیر اینصورت گفتگوهای بدون حاصل موجب اتلاف وقت و لاینحل ماندن مشکلات مردم افغانستان خواهد شد. زیرا جامعه جهانی طالبان را به عنوان حاکم جدید این کشور شناسایی نکرده و موقعیت این گروه نیز در عرصه سیاسی افغانستان انگونه که طالبان انتظار دارد تثبیت شده نیست .

توافق دولت طالبان و « احمد مسعود » به برقراری آتش بس

کلیدواژه