سنبله 14, 1401 13:30 Asia/Kabul
  • برگزیده شدن شاعر افغانستانی در جشنواره جهانی شعر آیینی در تهران

نخستین دوره جشنواره جهانی شعر آیینی عصر چهارشنبه 9 سنبله/ شهریور طی مراسمی در سالن سوره حوزه هنری تهران پایتخت ایران با حضور جمعی از شاعران و محبان اهل بیت (ع) در حوزه هنری برگزار شد و سید ابوطالب مظفری از شاعران افغانستان، یکی از برگزیدگان این جشنواره بود.

مهدی زارعی و محمد سعید میرزایی از ایران و سید ابوطالب مظفری از افغانستان به ترتیب مقام های اول تا سوم نخستین جشنواره جهانی شعر آیینی را به دست آوردند.

کلیدواژه