سنبله 16, 1401 08:13 Asia/Kabul
  • تاکید طالبان بر تقویت امنیت سفارت روسیه در افغانستان
    تاکید طالبان بر تقویت امنیت سفارت روسیه در افغانستان

امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان افغانستان تاکید کرد، این دولت به امنیت سفارت روسیه در کابل، توجه ویژه خواهد کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که بر اثر انفجار تروریستی در نزدیکی سفارت روسیه در کابل، دستکم 20 نفر از جمله دو کارمند سفارت روسیه در افغانستان کشته شدند. این حمله در ادامه حملات اخیر تروریستی در افغانستان صورت گرفت با این تفاوت که هدف و محیط جغرافیایی حمله متفاوت از حملات گذشته بوده است. زیرا گروههای تروریستی در افغانستان عمدتا بازار و اماکن مقدس مانند مساجد را مورد حملات خونین خود قرار می دهند که اخرین مورد ان حمله به مسجدی در هرات بود. با توجه به ماهیت حمله اخیر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل که با ماهیت حملات گذشته گروه تروربستی داعش که مسولیت انرا برعهده گرفته است متفاوت میباشد می توان گفت افغانستان در حال ورود به چرخه جدیدی از خشونتهای خونین است. این بدان معنا است  که دیگر هیچ کجای افغانستان امنیت نخواهد داشت و این برخلاف ادعاهای پی در پی طالبان برای تامین امنیت است. .با توجه به ناتوانی طالبان در تامین امنیت مردم افغانستان که بارها نیز بر آن تاکید کرده است مشکل می توان تصور کرد طالبان در موارد مشابه احتمالی بتواند موفق عمل کند.


مایکل کوگلمن کارشناس مسایل بین المللی در این باره می گوید:
داعش به دنبال ان است که خود را رقیب طالبان نه تنها در افغانستان بلکه منطقه نشان دهد. به همین دلیل مسولیت حملات این گروه تروریستی به نامهای کلان منطقه ای و جهانی برعهده گرفته می شود تا این گروه به مثابه گروه قوی و شکست ناپذیر در برابر طالبان جلوه نمابد". 
از دیدگاه ناظران سیاسی انفجارهای پی در پی در مناطق مختلف افغانستان با موقعیت های مختلف جغرافیایی بیانگر تشدید رقابتهای اطلاعاتی و فعالیت گروههای تروربستی در ان کشور است. از دیرباز و بخصوص از دهه ۷۰ میلادی که افغانستان از سوی ارتش سرخ شوروی اشغال شد افغانستان با رقابتهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم روبرو بوده است و گاهی رقبا از گروههای نیابتی نیز برای ضربه زدن به منافع یکدیگر استفاده کرده اند‌. اگر چه گروه تروریستی داعش مسولیت حمله در نزدیکی سفارت روسیه را برعهده گرفته است اما در همان حال می تواند کار رقبایی باشد که خواهان فعال شدن روسیه در افغانستان نیستند. در صورت صحت این ادعا این احتمال که حمله در نزدیکی سفارت روسیه در انتقام از حضور این کشوردر سوریه صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست.


رویی صفت کارشناس مسایل افغانستان در این باره می گوید:
شکست گروه تروریستی داعش در سوریه انرا به فکر انتقام انداخته است .علاوه براین داعش که داعیه خلافت گرایی دارد می کوشد ارزوی خود را از افغانستان عملی کند به همین دلیل با تمام قدرت می کوشد در برابر طالبان قدم علم کند. از اینرو طالبان نباید اینگونه انفجارها را دست کم بگیرد".
در هر حال، تشدید حملات تروریستی در افغانستان زنگ خطر جدی برای تقویت تروریسم در این کشور است که هر روز از مردم افغانستان قربانی می گیرد. حمله به سفارت روسیه از ان جهت برای طالبان می تواند نگران کننده و در همان حال دردسر ساز باشد که تداوم انها  طالبان را با محافل بین المللی درگیر می کند. در این صورت نه تنها کشورها تمایل و اطمینانی برای بازگشایی و یا ادامه حفظ سفارتخانه هایشان در کابل نخواهند داشت بلکه می تواند طالبان را به عنوان حاکمیتی ضعیف در محافل منطقه ای و بین المللی نشان دهد که بیش از پیش از شناسایی ان به عنوان  حاکمیت مستقل و توانمند جلوگیری نماید.

طالبان : به امنیت سفارت روسیه در افغانستان توجه ویژه خواهیم داشت

کلیدواژه