سنبله 21, 1401 18:34 Asia/Kabul
  • ارگ هرات، مشهور به قلعه اختیارالدین

این ارگ به عنوان یک اقامتگاه سلطنتی ، خزانه داری ، زندان و زرادخانه تحت سلسله هوتاکی ، امپراتوری دورانی در قرن 18 استفاده می شد.

ارگ هرات بین سالهای 2006 تا 2011 کاملاً بازسازی شد.

 

کلیدواژه