سنبله 27, 1401 12:16 Asia/Kabul
  • تظاهرات ضد آمریکایی در کابل
    تظاهرات ضد آمریکایی در کابل

مردم کابل پایتخت افغانستان در اعتراض به ادامه مسدود ماندن ذخایر ارزی کشورشان توسط آمریکا، تظاهرات کردند.

جمعی از شهروندان کابل با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در شهر کابل، ادامه مسدود ماندن ذخایر ارزی کشورشان توسط آمریکا را به شدت محکوم و بر آزادی این ذخایر ارزی تاکید کردند.

تظاهرکنندگان با سردادن شعار‌های ضد آمریکایی، بر آزاد سازی ذخایر مسدود شده ارزی افغانستان تاکید کردند.

تظاهر کنندگان همچنین با اشاره به کشتار مردم بیگناه افغانستان توسط نظامیان غربی به ویژه نظامیان انگلیسی و آمریکایی در دو دهه اشغال آن کشور تاکید کردند؛ این جنایتکاران باید محاکمه شوند.

تظاهرات مردم کابل در مخالفت با سیاست ظالمانه آمریکا در بلوکه نگه داشتن دارایی های ارزی افغانستان، در ادامه روند اعتراضی به سیاست های کاخ سفید در دوران جنگ در این کشور و همچنین به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان است.

آمریکا که با توافق فوریه 2021 با گروه طالبان در قطر،زمینه سقوط دولت محمد اشرف غنی و بازگشت دوباره طالبان به عرصه قدرت در افغانستان را فراهم کرد، به بهانه های مختلف از جمله مخدوش شدن دموکراسی، رعایت نشدن حقوق زنان و عدم تشکیل حکومت فراگیر، دارایی های ارزی افغانستان را مسدود  کرده است.

 پیش از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، این پیش بینی براساس رویکرهای غیر منعطف طالبان وجود داشت که با قدرت یافتن مجدد این گروه ،زیر ساخت های دموکراسی موجود در این کشور از جمله قانون اساسی و جمهوریت از بین برود و باردیگر افغانستان وارد دوره تازه ای از قوم گرایی خاص شود.

در بیش از یکسال از حکومت طالبان ،پیش بینی ها درباره نحوه حکمرانی نامطلوب این گروه که موجب انتقادهای گسترده داخلی و خارجی شد، درست بوده است.

متاسفانه دولت طالبان با نادیده گرفتن اصول مختلف قانون اساسی، دموکراسی و نقش مردم افغانستان در سیاست ورزی  را به محاق برده است  وعملا دیگر اقوام را در این کشور به حاشیه  برده است. 

با وجود آنکه برای آمریکایی های کاملا مشخص بود که قدرت یافتن طالبان در افغانستان موجب تضعیف دموکراسی و بازگشت اقتدارگرایی خواهد شد اما کاخ سفید در این خصوص کمک موثری برای تغییر حکومت در این کشور کرد.

جالب آنکه چند روز پس از فتح کابل توسط طالبان و تشکیل دولت از سوی این گروه، دولت امریکا به بهانه خدشه به دموکراسی و از بین رفتن حقوق شهروندی، دارایی های ارزی افغانستان را بلوکه کرد.

این اقدام آمریکا موجب شد تا دولت طالبان نتواند نیازهای اولیه مردم افغانستان را که از خارج این کشور وارد میشد تامین کند و بازارهای مصرف مواد غذایی در افغانستان در فرصت کوتاهی، تورم های سنگینی را تجربه کند و همین مسئله موجب کاهش دسترسی به مواد اولیه ،غذا، دارو و کالاهای بهداشتی شود.

براثرنتایج همین سیاست آمریکا، نهادهای مختلف بین المللی بارها درباره خطر گرسنکی و قحطی برای میلیون ها نفر از شهروندان افغانستان هشدار داده و تاکید کرده اند در صورت مداخله نکردن بشر دوستانه جامعه جهانی در این خصوص،َ این کشور با بحران انسانی روبرو خواهد شد. 

در شرایط کنونی به نظر می رسد تا زمانی که دولت امریکا از سیاست های نفاق افکنانه و مزورانه خود در قبال مردم افغانستان فاصله نگیرد، همچنان مردم این کشور قربانی اصلی این سیاست ها خواهند بود.

تظاهرات ضد آمریکایی در شهر کابل

کلیدواژه