سنبله 28, 1401 12:26 Asia/Kabul

سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان گفت: به خاطر فسادی که در حکومت گذشته در گمرکات وجود داشت اکثر موتر های داخل افغانستان عوارض گمرگی خود را نپرداخته بودند و بر اساس طرح تازه وزارت مالیه طی مدت 6 ماه همه موترهای بدون اسناد باید محصول خود را بپردازند.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری در مورد آغاز روند ثبت و پرداخت محصول(عوارض) موتر(ماشین) های بدون اسناد گفت: مدتی بود که موترهای بدون اسناد در شهر تردد داشتند و در حکومت سابق به خاطر فسادی که در گمرکات وجود داشت اکثر این موتر ها محصول گمرگی خود را نپرداخته بودند و بدون اسناد در شهر تردد داشتند.  

وی در ادامه افزود: برای انسجام بخشیدن به موتر های بدون اسناد  طرح تازه ای از طرف وزارت مالیه ایجاد شده و این طرح توسط کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرا هم تایید شد و تلاش می کنیم که تمام موتر های داخل افغانستان محصول و به همه آن ها جواز داده شود.

سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در ادامه افزود: بر اساس این طرح در حال حاضر فقط  موترهای دست افغانستان(ماشین های فرمان دست چپ) محصول می شوند و جواز عبور دریافت می کنند و در مورد موتر های دست پاکستان(ماشین های راست فرمان) باید ریاست ترافیک افغانستان در مورد سرنوشت آن ها تصمیم گیری کند.

حقمل در مورد آمار موترهای بدون اسناد هم گفت: آمار دقیقی در حال حاضر در دست نیست که چه تعداد موتر بدون اسناد در افغانستان وجود دارد، چون بیشتر این وسایل نقلیه در گمرگ ثبت نشده است، ولی بر اساس آمارهای که وزارت مالیه انجام داده است حدود 100 هزار موتر بدون اسناد است و ما تلاش می کنیم که طی 6 ماه آینده همه آن ها را ثبت کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: برای این که مردم تشویق شوند که موتر های خود را ثبت کنند برخی تخفیف ها هم انجام خواهد شد که برای موتر های مدل پایین حدود 60 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

لازم به یادآوری است که اتحادیه موتر فروشان(اتحادیه نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو) به این باور است که در حال حاضر تا ۲۵ درصد موترهای که در افغانستان گشت‌و‌گذار دارند، اسناد ندارند.

از سوی‌هم، برخی از شهروندان کابل می‌گویند که موتر بدون اسناد و راست فرمان در افغانستان، سبب جرم‌های جنایی می‌شود.

مسوولان وزارت مالیه می‌افزایند که با این طرح به موترهای بدون اسناد که در مرزهای افغانستان گشت‌و‌گذار دارند یک ماه و موترهای که در شهرها گشت‌وگذار دارند، شش ماه مهلت داده شده است تا صاحبان موترها طی مراحل گمرکی موترهای خود را ثبت کنند.

کلیدواژه