میزان 06, 1401 12:41 Asia/Kabul

تغییر ناگهانی رویه عراق در ورود اتباع افغانستانی از مرز زمینی به این کشور باعث شد که خیل عاشقان حسین (ع) در پشت مرز شلمچه و در مشهد چشم به راه جواز سفر به عراق بمانند.

کلیدواژه