قوس 14, 1395 13:30 Asia/Kabul

«علی رضا دانش» و «مهدی کریمی» نابغه‌های کوچک افغانستانی حافظ کل قرآن کریم بوده و به 3 زبان انگلیسی و عربی و فارسی مسلط هستند.

کلیدواژه