میزان 10, 1401 15:09 Asia/Kabul
  • کشتار هزاره‌های افغانستان و معیارهای دوگانه غرب
    کشتار هزاره‌های افغانستان و معیارهای دوگانه غرب

شمار زیادی از زنان و دختران دانش‌ آموزان افغان با برگزاری تظاهرات در منطقه دشت برچی در غرب کابل ، عدالت خواهی و پایان حملات هدفمند تروریستی ضد هزاره ها را خواستار شدند.

نیروهای دولت طالبان با شلیک گلوله و ضرب و شتم، تظاهرات را سرکوب کردند. شماری از خبرنگاران نیز با تعقیب و گریز از محل متواری شدند. در انفجار انتحاری روز جمعه در منطقه دشت برچی و در محل برگزاری آزمون ورودی دانشگاه بیش از سی تن دانش آموز کشته و دهها تن نیز مجروح شدند.

نکته قابل توجه اینکه مدعیان به اصطلاح دفاع از حقوق بشر به ویژه زنان در برابر این جنایت هولناک که قربانیان آن اکثرا دختر هستند، سکوت کرده اند. البته این رفتار امریکا و متحدان ان که بیش از بیست سال در افغانستان جنایت کرده اند امری عادی تلقی می شود

سید عیسی حسینی کارشناس افغان مسایل سیاسی در این باره می گوید : "

جنایت و تروریسم امری عادی برای امریکا و متحدان آن است. با توجه به اینکه کشتار دختران دانش اموز در امتحان از سوی ایادی امریکا صورت گرفته است. بنابراین عدم واکنش امریگا چندان‌ تعجب انگیز نیست".

واقعیت این است سکوت امریکا در مورد نقض حقوق زنان تنها به افغانستان محدود نیست بلکه در سایر مناطق جهان نیز دیده می شود از جمله قاچاق زنان و دختران از اوکراین به کشورهای اروپایی و بی تفاوتی در مورد جنایت و تجاوز به زنان امریکایی در این کشور قابل اشاره است. براساس آمارهای منتشر شده، سود سالانه حاصل از بهره کشی جنسی زنان بالغ بر ۷ میلیارد یورو است و سود حاصل از صدها هزار زن و دختری که از مناطق مختلف جهان از جمله اوکراین قاچاق می شوند به جیب سرمایه داران غربی سرازیر می شود .

سروش امیری کارشناس مسایل سیاسی در این باره می گوید :

"زنان در مناطق مختلف جهان قربانی مطامع سودجویان غربی هستند. سود سرشار از بهره کشی جنسی باعث شده است تا صنعتی در این راستا شکل بگیرد و هرگونه ادعا  نیز در مورد دفاع از حقوق زنان دروغی بیش نیست".

در هر حال، تظاهرات دختران و زنان افغان برای تامین امنیت شان فریاد مظلومانی است که به شکل تاریخی مورد سنم دولتمردان و گروههای مختلف در افغانستان قرار گرفته اند از اینرو مردم به ویژه زنان افغان انتظار دارند گروه طالبان که حاکمیت افغانستان را به دست گرفته است با اتخاذ تدابیر لازم ضمن تامین امنیت مردم این کشور، جنایتکاران را به دست عدالت بسپارد.  این موضوع با توجه به تلاش مخالفان مردم افغانستان برای تفرقه افکنی قومی و مذهبی مهم و قابل توجه است .

روشن است که جنجال های رسانه های غربی در مورد حقوق زنان بیشتر شعاری و برای مقاصد سیاسی صورت می گیرد و رسانه های این کشورها از معیارهای دوگانه پیروی می کنند. به عنوان نمونه، جنایات علیه زنان در آمریکا، حملات به زنان و دختران در افغانستان و همچنین مصائب زنان آواره اوکراین و بهره کشی جنسی از آنان، بازتاب رسانه ای قابل ملاحظه ای ندارد و با چشم پوشی از کنار آن می گذرند، در مقابل با دخالت در امور داخلی برخی کشورهای غیرهمسو با غرب، موضوع زنان دستاویزی برای هر گونه اعمال فشار بر نظام سیاسی صورت می گیرد. تحولات اخیر ایران نمونه ای از استانداردهای دوگانه رسانه های غربی در تقسیم بندی کشورها به خودی و غیر خودی است. سیاستی که برای جهانیان نخ نما شده است.

کلیدواژه