میزان 10, 1401 16:32 Asia/Kabul
  •  نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت بلخ

ششصد خانم تولید کننده صنایع دستی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان، محصولات خود را در یک نمایشگاه سه روزه به نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه هشتاد غرفه دارد.

کلیدواژه