دلو 04, 1395 11:06 Asia/Kabul

در ترکیب شورای عالی صلح افغانستان باید تجدید نظر شود تا کارآیی لازم را داشته باشد

کارشناس و فعال سیاسی-فرهنگی افغان تاکید کرد: در ترکیب شورای عالی صلح افغانستان باید تجدید نظر شود تا کارآیی لازم را داشته باشد.

داکتر سید وحید ظهوری حسینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: شورای عالی صلح برای تاثیرگذاری باید با حضور رهبران و فعالان جهادی، شخصیت های برجسته و حمایت رهبران افغانستان باشد در جهت تقویت آن تلاش صورت بگیرد، مستقل باشد و خارجی ها در آن دخالت داده نشوند.

وی با اشاره به درگذشت سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشت: این شورا از نهادهای مهم است که وظیفه ارتباط با گروه های مسلح مخالف دولت در جهت تامین صلح و امنیت را به عهده دارد و با درگذشت رئیس آن کمبودی احساس خواهد شد.

به گفته عضو موسس بنیاد علمی-فرهنگی کوثر پس از آن که برهان الدین ربانی رئیس اسبق شورای عالی صلح به شهادت رسید این شورا بی سرپرست شد و اعضای آن دچار ناامیدی شدند اما در عین حال تلاش خود را ادامه دادند.

ظهوری حسینی بیان داشت: از زمانی که مرحوم گیلانی مسوولیت این شورا را به عهده گرفت با توجه به ارتباطاتی که با مردم از اقوام مختلف داشت می توانست گام های موثری را در جهت پیشبرد اهداف شورا بردارد اما با نبود این افراد تاثیرگذار، شورای عالی صلح نیز کیفیت خود را آهسته آهسته از دست می دهد.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: در شورای عالی صلح افغانستان کسانی هم حضور دارند که طرفدار مخالفان مسلح دولت این کشور هستند چنانچه اخیراً سخنگوی برکنار شده این شورا اظهاراتی در حمایت از طالبان داشت و برخی هم به جای کمک به روند صلح و تامین امنیت به دنبال تامین اهداف مخالفان مسلح بودند.

ظهوری حسینی گفت: اکنون با درگذشت آقای گیلانی باید تجدید نظر اساسی در ترکیب شورای عالی صلح افغانستان بشود، نیاز است که چنین شورایی در افغانستان وجود داشته باشد اما باید از قدرت و اقتدار لازم برخوردار باشد و مستقیماً زیر نظر و حمایت رئیس جمهور افغانستان عمل کند و در جهت تحقق اهدافی که از ابتدا برای این شورا در نظر گرفته شده بود تلاش صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد که در حال حاضر شورای عالی صلح افغانستان از اهداف اولیه خود دور شده است و رهبران افغانستان باید از این شورا حمایت کنند. در حال حاضر برخی برنامه های دیگر وجود دارد و پای خارجی ها هم به آن ها کشیده می شود که کمکی به صلح و امنیت در این کشور نمی کند.

 

کلیدواژه