جوزا 01, 1396 08:31 Asia/Kabul
  •  حامیان مالی تروریسم مدعی مبارزه علیه منابع مالی تروریسم

در حالی که آمریکا و برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس مهمترین موسس و همچنین اصلی ترین حامیان مالی گروههای تروریستی هستند،دیروز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و آمریکا در نشست ریاض، یادداشت تفاهمی را درباره تأسیس مرکز مبارزه با حمایت مالی از تروریسم امضاء کردند.

شاهزاده «محمد بن نایف بن عبدالعزیز» به عنوان نماینده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌ فارس و «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا به عنوان نماینده این کشور، یادداشت تفاهم تاسیس مرکز  مبارزه با حمایت مالی از تروریسم را امضاء کردند. 

بدون شک، گروههای تروریستی در محیط هایی که با خلاء قدرت سیاسی و نابسامانی سیاسی هستند، ظهور می کنند و گسترش می یابند. تکثیر گروههای تروریستی طی یک دهه اخیر ناشی از سیاست های آمریکا و متحدان عربی آن در عراق و سوریه است. اکنون این سوال مهم وجود دارد که چرا موسسان گروههای تروریستی به این نتیجه رسیدند که باید با تروریسم مبارزه کنند؟

واقعیت این است که تروریسم و افراط گرایی به یک تهدید جهانی تبدیل شده و صرفا به محیط خاورمیانه محدود نشده است. بنابراین، تروریسم هم برای آمریکا و هم برای متحدان اروپایی اش یک تهدید محسوب می شود. از سوی دیگر، در خاورمیانه نیز تهدیدهای تروریستی صرفا به عراق و سوریه محدود نشده است بلکه کویت، عربستان، یمن و به خصوص لیبی، تونس و مصر در شمال آفریقا نیز با تهدیدهای تروریستی مواجه شدند. بنابراین، لزوم مقابله با تهدیدهای تروریستی به موضوعی جهانی تبدیل شده است. 

اما موضوع دیگر این است که آمریکا گروههای تروریستی را به خوب و بد تقسیم کرده است. تعریف کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی از گروههای تروریستی نیز محدود است. به عبارت دیگر، گروههایی که تحت کنترل آمریکا و کشورهای عربی فعالیت می کنند مانند جیش الاسلام و احرار الشام و اشخاصی نظیر محمد علوش، نه تنها شامل مبارزه با تروریسم نمی شوند بلکه مورد حمایت همه جانبه این کشورها قرار می گیرند. بنابراین، مبارزه با منابع مالی گروههای تروریستی در این یادداشت تفاهم شامل همه گروههای تروریستی نیست بلکه کاملاً «گزینشی» عمل می شود و این یادداشت صرفاً یک «مانور تبلیغاتی» است. 

سوال دیگر این است که چرا آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای مبارزه با تروریسم، مبارزه با منابع مالی گروههای تروریستی را در اولویت قرار دادند؟ اگرچه این ایده که برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی باید در گام نخست منابع مالی گروهها را مورد هدف قرار داد، ایده درستی است، اما، از یک سو کشورهایی که مدعی این اقدام هستند خود جزء مهمترین حامیان مالی گروههای تروریستی هستند و از سوی دیگر چگونگی انجام این عمل نیز مهم است. مهمترین منابع مالی گروههای تروریستی تسلط آنها بر برخی از منابع نفتی سوریه، عراق و لیبی، قاچاق آثار باستانی و مواد مخدر، گرفتن مالیات از مردم تحت سلطه و همچنین قاچاق انسان عنوان کرد. برای اینکه مانع درآمدهای نفتی گروههای ترویستی شد باید تسلط این گروهها بر منابع نفتی، خرید نفت از این گروهها و همچنین خرید آثار باستانی قاچاقی از این گروهها متوقف شود. در واقع؛ در شرایطی که اکنون گروههای تروریستی دارند برای مبارزه با منابع مالی این گروهها، باید ابتدا این گروهها از مناطق تحت کنترل شان به خصوص در سوریه و عراق بیرون رانده شوند، اما، آیا آمریکا و کشورهایی نظیر عربستان سعودی حاضر هستند که این اقدام را انجام دهند؟ بدون تردید، خیر. زیرا آمریکا و متحدان عرب آن به خصوص عربستان سعودی به کارکردهای گروههای تروریستی در سوریه و عراق همچنان نیاز دارند. 

بنابراین باید گفت؛ یادداشت تفاهم آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای مبارزه با منابع مالی تروریسم صرفاً در روی کاغد نوشته شد و هیچگاه جنبه اجرایی پیدا نخواهد کرد. 

 

کلیدواژه