میزان 18, 1396 16:02 Asia/Kabul

مردم افغانستان به این دلیل به پیوستن حکمتیار به روند صلح رضایت دادند که گمان می شد وی بتواند کمکی به روند صلح بکند در حالی که ناامنی ها بیشتر شد

کارشناس سیاسی-فرهنگی افغان گفت: مردم افغانستان به این دلیل به پیوستن گلبدین حکمتیار به روند صلح رضایت دادند که گمان می شد وی بتواند کمکی به روند صلح بکند در حالی که اینگونه نشد و ناامنی ها بیشتر هم شد.

سید وحید ظهوری حسینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اظهارات دو ماه پیش حکمتیار مبنی بر اینکه رئیس جمهور آینده افغانستان را حزب اسلامی تعیین خواهد کرد و یا این حزب نقش برجسته در انتخاب رئیس جمهور خواهد داشت، تاکید کرد که انتخابات یک روند است و مردم در آن نقش اصلی را دارند.

وی با اشاره به واکنش امام محمد وریماچ رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان که گفته حزب اسلامی می خواهد خود را قوی و احزاب دیگر را ضعیف نشان دهد و نیز اظهارات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مبنی بر اینکه انتخابات در گرو شخص خاصی نیست اظهار داشت: مردم اظهارات نسنجیده آقای حکمتیار را نمی پذیرند.

عضو موسس بنیاد علمی-فرهنگی کوثر یادآور شد که پیوستن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به برنامه صلح تحت یک پروژه مدون صورت گرفت اما از زمانی که وی وارد کابل شده بدون اینکه کوچکترین اختیاری داشته باشد و مردم صلاحیتی به وی داده باشند به عنوان یک رهبر با صلاحیت ملاقات هایی ترتیب می دهد و اظهاراتی را مطرح می کند.

به گفته این کارشناس سیاسی مردم افغانستان در مورد کسانی که می خواهند در سرنوشت افغانستان نقشی ایفا کنند به شدت دقیق هستند و دیده می شود که آقای حکمتیار هم اظهارات نسنجیده ای دارد. اگر وی برنامه ای برای خود دارد و می خواهد کم کم به اقتدار برسد خواسته خود وی است اما امروز مردم آگاه هستند و می دانند که انتخابات روندی است که باید تحت برنامه های مشخصی انجام شود.

ظهوری حسینی اظهار داشت: مردم در گذشته در برابر تقلب هایی که صورت گرفته بود حساسیت نشان دادند اگر قرار باشد فرد خاصی در روند انتخابات تاثیر گذار باشد و یا فردی را برای ریاست جمهوری تعیین کند کاملاً مردود است و مردم افغانستان زیر بار هیچ قدرتی نرفته اند و همانگونه که قدرت های بیرونی در این کشور شکست خورده اند از درون هم کسی نتوانسته سلطه خود را تحمیل کند.

این فعال سیاسی-فرهنگی تصریح کرد: طالبان در افغانستان شکست خوردند، داعش هم شکست می خورد، گلبدین حکمتیار هم با طالبان ارتباط داشته و اتهام هایی به وی وارد است که نتوانسته خود را برائت دهد و در رابطه با قضیه مصالحه نیز نتوانسته کاری بکند و یا آنگونه که گمان می رفت طالبان را برای صلح تشویق کند.

ظهوری حسینی عنوان کرد: مردم افغانستان اقدامات و راکت باران هایی که از سوی حکمتیار در کابل شد را هنوز به یاد دارند و اینکه راضی شدند وی به برنامه صلح بپیوندد به این خاطر بود که شاید بتواند کمکی به روند صلح بکند در حالی که اینگونه نشد و ناامنی ها بیشتر هم شد.

وی در رابطه با اظهارات حکمتیار مبنی بر اینکه اگر مجاهدین افغان متحد شوند رئیس جمهور آینده افغانستان را حزب اسلامی تعیین خواهد کرد نیز گفت: اگر مجاهدین تابع حکمتیار بودند حزب اسلامی در حاشیه قرار نمی گرفت، وی حتی در برابر مجاهدین قرار گرفت و مهمترین آسیب به دولت مجاهدین از سوی وی وارد شد و اکنون هم وی با کمک امریکایی ها به کابل آمده بنابراین همکاری مجاهدین با حزب اسلامی بعید به نظر می رسد.

 

کلیدواژه