قوس 20, 1396 19:19 Asia/Kabul

هزاران نفر از دانشجويان فلسطینی در تظاهراتي عظيم در مرکز نوار غزه جمع شدند تا به تصميم ترامپ اعتراض کنند.