جدی 25, 1396 14:56 Asia/Kabul

نشست صلح که با حضور برخی از نمایندگان طالبان و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان در ترکیه برگزار شدیک نشست غیر رسمی اما موثر بود

مشاور امور بین الملل شورای عالی صلح افغانستان گفت: نشست صلح که با حضور برخی از نمایندگان طالبان و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان در ترکیه برگزار شدیک نشست غیر رسمی اما موثر بود.

محمد اسماعیل قاسمیار در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: نشست رسمی آن است که هیات ها معرفی شوند، صلاحیت ها و مسوولیت ها تعیین شوند و مذاکرات را بصورت جدی پیش ببرند و بتوانند به توافقاتی برسند اگرچه در این نشست هم بصورت مقدماتی صحبت هایی شده است.

وی افزود: شورای عالی صلح افغانستان با در نظرداشت تجارب و ناکامی های گذشته، چندی پیش استراتژی جدیدی را طراحی کرد که در حال اجرا است، کمک کنندگان خارجی هم نسبتاً راضی هستند و تحرکی نیز در منطقه به نفع صلح و ثبات افغانستان ایجاد شده است که برگزاری چنین نشست هایی نشانه آن است و زمینه های بیشتری برای مذاکره با طالبان و سایر مخالفین مسلح فراهم خواهد شد.

این مقام شورای عالی صلح افغانستان در رابطه با تنش آلود شدن روابط امریکا و تاثیر آن روی برنامه صلح افغانستان هم گفت: امریکا حداقل از لحاظ مالی حامی پاکستان بود، امریکا خود اذعان کرده که میلیاردها دالر به پاکستان کمک کرده و طبیعی است که این کمک ها به خاطر پیاده کردن اهدافش توسط پاکستان بوده اما از عملکرد اسلام آباد راضی نبوده است.

قاسمیار عنوان کرد: حال که مقامات امریکا از قطع کمک های خود به پاکستان به دلیل فریبکاری این کشور و خودداری نکردن از پشتیبانی طالبان سخن گفته اند، آشکار است که اگر پاکستان می خواهد کمک های امریکا ادامه داشته باشد باید از حمایت طالبان دست بردارد اما اگر لجاجت کند و به حمایت از تروریست ها ادامه دهد به ضرر برنامه صلح خواهد بود.

وی اضافه کرد: مردم پاکستان با افغان ها همکاری کرده اند، عده زیادی از مهاجرین افغان هم سال ها در پاکستان بوده اند اما سازمان استخبارات اردوی آن کشور برنامه های پنهانی دارد که بر اساس آن ها، بازی هایی را در افغانستان راه انداخته است.

 

کلیدواژه