جدی 28, 1396 13:46 Asia/Kabul
  • راهبرد جدید شورای عالی صلح افغانستان بر مذاکره با طالبان تحت رهبری ملا هبت الله تاکید دارد

راهبرد جدید شورای عالی صلح افغانستان بر مذاکره با طالبان اصلی یا طالبان تحت رهبری ملا هبت الله تاکید دارد

کارشناس و پژوهشگر سیاسی افغان گفت: راهبرد جدید شورای عالی صلح افغانستان بر مذاکره با طالبان اصلی یا طالبان تحت رهبری ملا هبت الله تاکید دارد.

وحید مژده در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در رابطه با نشست غیر رسمی که پیشتر بین برخی اعضای شورای عالی صلح و افرادی تحت نام طالبان صورت گرفت اظهار داشت: پس از آنکه مشخص شد این افراد رابطه ای با طالبان نداشته اند کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان به راهبرد جدید این شورا اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در این راهبرد که چندی قبل از سوی این شورا اعلام شد، تاکید شده که دیگر با کسانی که ارتباطشان با طالبان مورد تردید است و از آدرس های جعلی و به نام طالبان می خواهند با دولت افغانستان مذاکره کنند، گفت و گو نخواهد شد.

به گفته این کارشناس سیاسی منظور این است که مذاکره با طالبان اصلی و آن هایی صورت خواهد گرفت که درگیر جنگ با دولت افغانستان هستند و شورای عالی صلح در نظر دارد فقط با طالبان تحت رهبری ملا هبت الله مذاکره کند.

مژده عنوان کرد: مذاکراتی که پیشتر در ترکیه صورت گرفت توسط همایون جریر از اعضای حزب اسلامی سازماندهی شده بود و افرادی از کابل یا قندهار به نام طالبان برای مذاکرات به ترکیه برده شده بودند که هیچ رابطه ای با طالبان نداشتند و به نظر می رسید که هدف آقای جریر بیشتر مطرح کردن خود به عنوان کسی بود که می تواند در زمینه صلح کار کند.

این فعال سیاسیا گفت: البته گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از زمانی که به برنامه صلح پیوسته طالبان را مورد انتقاد قرار داده بنابراین مشکل است که حزب اسلامی بتواند اعتماد طالبان را جلب کند و نشانه ای هم از حمایت این حزب از مذاکرات ترکیه مشاهده نشد و به نظر می رسد که این ابتکار مربوط به شخص آقای جریر بوده که در گذشته هم چنین تلاش هایی داشته اما با شکست مواجه شده است.

وی با اشاره به پیوستن گروه هایی از طالبان به برنامه صلح که از سوی شورای عالی صلح در مناطق مختلف افغانستان اعلام می شد، افزود: در گذشته چنین برنامه هایی وجود داشت اما افرادی که به این برنامه می پیوستند تاثیر چندانی در جنگ و صلح نداشتند، از سوی دیگر این افراد معمولاً فراموش می شدند و کمکی دریافت نمی کردند در نتیجه دوباره به دامن طالبان برمی گشتند و باعث تشدید ناامنی ها می شدند.

 

کلیدواژه