دلو 10, 1396 14:54 Asia/Kabul
  • تصاویر خبرنگار رادیو دری از غذاهای سنتی افغانستان در گلهشر مشهد
    تصاویر خبرنگار رادیو دری از غذاهای سنتی افغانستان در گلهشر مشهد

آشک، منتو، ای خانم، بولانی، ای بانو و قابلی از غذاهای اصیل افغانستانی است که در منطقه گلشهر مشهد توسط آشپزهای مهاجر افغانستانی تهیه می شود. عکس: بصیراحمد حسین زاده