دلو 26, 1396 13:46 Asia/Kabul
  • تصاویر خبرنگار رادیو دری از مرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی مشهد
    تصاویر خبرنگار رادیو دری از مرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی مشهد

مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای سنتی و صنایع دستی در بنای تاریخی مصلی پایین خیابان مشهد قرار دارد که با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی خراسان رضوی فعالیت می کند. عکس: بصیراحمد حسین زاده