سرطان 30, 1397 12:04 Asia/Kabul

هرچند نگرانی هایی در خصوص احتمال دستبرد به آراء مردم در انتخابات پیش رو وجود دارد اما برای برون رفت کشور از بحران کنونی این انتخابات باید برگزار شود

کارشناس سیاسی افغان گفت: هرچند نگرانی هایی در خصوص احتمال دستبرد به آراء مردم در انتخابات پیش رو وجود دارد اما برای برون رفت کشور از بحران کنونی این انتخابات باید برگزار شود.

کامبخش نکویی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به ابراز نگرانی برخی از نمایندگان مجلس افغانستان در مورد احتمال تقلب در انتخابات اظهار داشت: نگرانی هایی در مورد احتمال دستبرد زدن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در آراء مردم وجود داد و اینکه حکومت افراد وابسته به خود را وارد پارلمان کند تا نفوذ خوبی در آنجا داشته باشد اما راه دیگری وجود ندارد به جز اینکه یک انتخابات حداقلی برگزار شود تا افغانستان از بن بست فعلی خارج شود.

وی افزود: در حال حاضر، هم نهاد ریاست جمهوری و هم نهاد قوه مقننه از مشروعیت حقوقی برخوردار نیستند اما از سوی دیگر گروه های مافیایی هم وارد دستگاه های انتخاباتی شده اند و امکان دستبرد به آراء مردم وجود دارد با وجود این ها برای خروج کشور از بحران باید انتخابات برگزار شود.

به گفته این کارشناس افغان اقدام آندسته از نمایندگان مجلس که نگران اوضاع هستند، اعتراض کرده اند و درپی تحریم انتخابات می باشند منطقی نیست زیرا پارلمان افغانستان هم که از سال 1389 تاکنون بر سر کار است هیچ دستاوردی در این خصوص که خود را به یک مرجع قانونگذار تبدیل کنند تا کارکرد حکومت را مورد بررسی قرار دهند و قوانین را بصورت دقیق تدوین و تصویب کنند، نداشته است. اگر اینطور بود دست گروه های مافیایی قدرت هم کوتاه می شد.

نکویی یادآور شد: با توجه به تجربه تلخ انتخابات گذشته ریاست جمهوری، مردم چندان به شرکت در روند انتخابات علاقمند نیستند و در برنامه ثبت نام رای دهندگان هم بصورت پرشور شرکت نکرده اند اما دولت راهی ندارد به جز اینکه دوباره اعتماد از دست رفته مردم را بدست آورد که این مساله هم به تصامیم حکومت و مراجع بلندپایه ای برمی گردد.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: اما زد و بندهایی که در کاخ ریاست جمهوری وجود دارد، وجود گروه های مافیایی و گروه هایی که تازه به حکومت پیوسته اند، مردم را نگران کرده است. بحث دیگر هم قدرت های خارجی است که در پروسه هایی مانند انتخابات نظارت دقیق ندارند.

وی اضافه کرد: راه حل این است که جامعه جهانی و نهادهایی که در روند انتخابات موثر هستند تلاش کنند که وارد عرصه عمل شوند و یک انتخابات شفاف برگزار شود تا اعتماد از دست رفته مردم بازگردد و مردم پای صندوق های رای حاضر شوند.

 

کلیدواژه