سنبله 24, 1397 13:01 Asia/Kabul
  • حمله هوایی ائتلاف متجاور سعودی به انبار

جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی یک انبار متعلق به سازمان برنامه جهانی غذا در منطقه الحدیده یمن را بمباران کردند.

محمد علی الحوثی ، رئیس کمیته عالی انقلابی یمن گفت: هدف قرار دادن انبار"سازمان برنامه جهانی غذا " در الحدیده نشان دهنده این است که انبارها و سیلوهای مواد غذایی و مناطق مسکونی به اهداف مشروعی برای حملات هوایی ائتلاف متجاوز سعودی تبدیل شده است . 

برنامه جهانی غذا بازوی کمک رسان غذایی سازمان ملل متحد است . در سال 1961 سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو ) و مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مشترکی برای تاسیس برنامه جهانی غذا تصویب کردند و در پی این مصوبه برنامه جهانی غذا در سال 1963 تاسیس شد. کمک رسانی غذایی یکی از ابزارهایی است که امنیت غذایی را ارتقاء می بخشد.امنیت غذایی نیز به این معنی است که همه مردم می بایست همواره حق دسترسی به موادغذایی مورد نیاز را برای یک زندگی سالم و فعال در شرایط عادی و بحرانی داشته باشند . هدف قرار گرفتن مراکز مربوط به نهادهای بین المللی از جمله برنامه جهانی غذا توسط  عربستان نشان می دهد که این کشور هیچ حد و مرزی برای جنایاتش قائل نیست.  بی توجهی سازمان ملل خصوصا" شورای امنیت سازمان ملل به بحران یمن ، چراغ سبز نشان دادن به عربستان برای نادیده گرفتن همه مقررات و کنوانسیون های بین المللی و تشدید جنایاتش در یمن است . چشم پوشی جامعه جهانی از اقدامات تروریستی متجاوزان سعودی ، آنها را برای ارتکاب جرایم و جنایت های بیشتر گستاخ تر کرده است . با گذشت ماهها از محاصره همه جانبه یمن از سوی نیروهای ائتلاف سعودی ، نگرانی ها از تشدید فجایع این ائتلاف در این کشور را  در پی داشته است . یمن  بدلیل تحت محاصره شدید قرارداشتن با  کمبود شدید مواد غذایی، دارویی و شیوع بیماری های مختلف مواجه شده است که بر بحران انسانی این کشور دامن زده است. اقدام عربستان در بستن گذرگاه‌های یمن و نیز بمباران انبارهای غذایی مصداق بارز مجازات دسته جمعی مردم این کشور محسوب می شود . در این زمینه کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی ( قتل عام ) مصوب سازمان ملل هرگونه اقدامی را در این زمینه ها جرم محسوب کرده و بر مجازات اقدام کنندگان تاکید داشته است.  

گروه کارشناسان مستقل بین المللی و منطقه ای شامل چارلز گاراوی (از انگلیس)، کامل جندوبی ( از تونس) و ملیسا پارک(از استرالیا) که چهارم دسامبر 2017 به درخواست کمیته عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شد ،در گزارش اخیر خود  به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله هدف قرار دادن مراکز مربوط به نهادهای بین المللی  در حملات ددمنشانه هوایی به اصطلاح «ائتلاف سعودی  به  یمن اشاره شده است .                     با نگاهی به بحران یمن می توان متوجه شد که عربستان تمامی شکلهای قتل عام را اعم از انجام حملات هوایی و محاصره شدید علیه این کشور بکار گرفته است و عملا" مردم این کشور را به سوی یک فاجعه انسانی سوق داده است .

کلیدواژه