سنبله 31, 1397 14:57 Asia/Kabul

تصاویر ضبط شده با تلفن همراه از لحظه حمله تروریستی در اهواز را ببینید.