عقرب 08, 1397 19:28 Asia/Kabul
  • موضع دولت افغانستان درباره آزادی

سخنگوی ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان گفت: آزادی «ملاعبدالغنی برادر» یکی از سرکرده های گروه طالبان از زندانی در پاکستان، بدون هماهنگی دولت کابل بوده است.

«مجیب الرحمان رحیمی» با تاکید بر اینکه دولت افغانستان نقشی در آزادی «ملاعبدالغنی برادر» اززندان پاکستان نداشته است، افزود: دستگیری و آزادی وی تصمیم دولت اسلام آباد بوده است.

سخنگوی ریاست اجرایی دولت افغانستان افزود: «ملابرادر» همچنان درپاکستان حضور دارد و وی تاثیری بر وضعیت کنونی افغانستان ندارد.

«ملاعبدالغنی برادر» یکی از سرکرده های گروه طالبان که در سال 2010 در پاکستان بازداشت شده بود اخیرا از زندانی در پاکستان آزاد شد و به کراچی محل سکونت خود رفت.

موضع دولت افغانستان درباره عدم هماهنگی پاکستان با مقامات کابل در اتخاذ تصمیم برای آزادی ملا عبدالغنی حاکی از نارضایتی افغانستان از تصمیم اسلام آباد در سیاست اعلامی برای آزادی این سرکرده ارشد گروه طالبان است.

این اولین باری نیست که دولت افغانستان درباره سیاست ازاد کردن تعدادی از زندانیان طالبان توسط دولت پاکستان واکنش نشان می دهد.

در سال ۲۰۱۳هم دولت پاکستان با ادعای کمک به احیای روند مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان شماری از زندانیان طالبان را آزاد کرد که با موضع منفی کابل روبرو شد.

ازنظردولت افغانستان، پاکستان سیاست شفافی در قبال مسئله طالبان ندارد و بازداشت و نگهداری شماری ازاعضای ارشد این گروه در زندان ادعایی است که مدارک و شواهدی در این زمینه هیچگاه ارائه نشده است.

برهمین اساس است که اعلام آزادی دو سرکرده طالبان از جمله ملا عبدالغنی از زندان درپاکستان که دولت این کشور این اقدام را کمک به تسهیل مذاکرات صلح افغانستان خوانده است با تردیدهایی مواجه است‌ لذا درچنین شرایطی است که سخنگوی ریاست اجرایی کابینه افغانستان موضوع آزادی ملاعبدالغنی را بدون هماهنگی با مقامات کابل اعلام کرده و این اقدام را بر روند تحولات این کشور به خصوص مسئله گفتگوهای صلح با طالبان بی تاثیر خوانده است.

این موضع گیری دولت افغانستان نشان می دهد که سیاست پاکستان برای آزادی ملا عبدالغنی برای کمک به تسهیل مذاکرات صلح در آن کشور فاقد نتیجه موثر است ومقامات کابل همچنان خواستار تغییر جدی در مواجهه اسلام آباد با دوگانه جنگ و صلح در افغانستان هستند.

دولت افغانستان درخصوص سیاست پاکستان برای آزادی سران گروه طالبان بر این باور است که اعضای ازاد شده این گروه باید تحویل مقامات آن کشور شوند تا دولت کابل بتواند در چارچوب سیاست خود برای پایان دادن به جنگ و خشونت و همچنین استقرار صلح از این ظرفیت استفاده کند.