13 عقرب 1397, 09:29 کابل
  • پاسخ جانانه به ترامپ در 13 آبان
کامنت