عقرب 27, 1397 18:11 Asia/Kabul
  • تاکید کرزی بر بی نتیجه بودن روند صلح افغانستان بدون مشارکت همسایگان

حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان تاکید کرد، تلاش‌های صلح بدون هماهنگی با کشورهای همسایه نتیجه نمی‌دهد.

کرزی افزود: نباید کشورهای همسایه افغانستان از جمله چین، روسیه و ایران در تلاش‌های صلح افغانستان نادیده گرفته شوند.

وی با اشاره به نشست بین المللی صلح افغانستان که چندی پیش در روسیه برگزارشد، افزود: نشست مسکو نیز پیشرفت قابل توجهی در روند صلح افغانستان محسوب می‌شود زیرا طالبان برای نخستین بار در نشستی مشترک با مقامات کشورهای منطقه و اعضای شورای عالی صلح حضور یافتند.

رئیس جمهور سابق افغانستان تاکید کرد که در روند صلح افغانستان کشورهای همسایه نقش مهمی دارند و بدون همکاری آنها برقراری صلح ماندگار در این کشور غیرممکن است.

کرزی اظهار داشت، شکی وجود ندارد که ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به ضرر این کشور است.

سخنان رئیس جمهوری سابق افغانستان درباره تلاش های صلح بی نتیجه دراین کشور بدون مشارکت و همکاری همسایگان، ناشی از تجربه کرزی در امور صلح برای دو دوره پنج ساله در سمت رئیس قوه مجریه افغانستان است که به باور وی تا زمانی که همسایگان این کشور در روند آشتی ملی مشارکت نکنند، تلاش ها در این زمینه موثر نخواهد بود.

البته بخشی از این سخنان کرزی نوعی انتقاد به دولت وحدت ملی افغانستان است که از زمان بدست گرفتن قدرت اجرایی دراین کشوردرسال 2014 به ظرفیت های همسایگان در کمک به روند صلح و خاتمه جنگ در افغانستان توجه چندانی نداشته است.

اگر چه موضع دولت افغانستان درباره لزوم مدیریت روند صلح و به خصوص گفتگوها با گروه طالبان، قابل احترام و براساس منافع و حاکمیت ملی این کشور ارزیابی می شود اما نباید با تکیه بر چنین موضعی، ظرفیت های بازیگران منطقه ای به خصوص همسایگان برای استقرار صلح در افغانستان را از نظر دور داشت.

این دیدگاه وجود دارد که دولت افغانستان برغم تاکید بر لزوم مدیریت روند صلح و مذاکرات با طالبان، اما باید زمینه ای فراهم کند تا کشورهای همسایه بتوانند در برقراری ثبات و آرامش در افغانستان مشارکت کنند.

با وجود آنکه در سال های اخیر برخی کشورها، همسایگان افغانستان را به نشست های بین المللی صلح درخصوص این کشور دعوت کرده اند، اما دولت وحدت ملی افغانستان در بیش از چهار سال گذشته طرحی ابتکاری برای جلب همکاری کشورهای همسایه برای امور صلح و گفتگو با طالبان ارائه نکرده است.

با توجه به اصرار دولت افغانستان و موضع راهبردی این کشور برای مدیریت مذاکرات صلح با طالبان، دعوت کابل از همسایگان برای برگزاری نشست مشترک درخصوص مسئله صلح در افغانستان می تواند رهیافت مناسبی برای تحقق دو هدف رهبری گفتگوهای صلح توسط دولت این کشور و جلب مشارکت همسایگان در برنامه آشتی ملی باشد.

مخالفت های ضمنی دولت افغانستان با برگزاری نشست های منطقه ای و بین المللی درباره روند صلح در افغانستان این الزام را بیش از گذشته فراروی دولت این کشور قرار داده که چنانچه مقامات کابل مشارکت دیگر کشورها در روند صلح را تنها با میزبانی خود می پذیرند، بنابراین درسیاست رد این گونه نشست ها و مخالفت با میزبانی دیگر کشورها باید راهکاری جایگزین ارائه کند که براساس آن  افغانستان میزبان نشست های صلح با مشارکت سایر کشورها به ویژه همسایگان باشد.                 

کلیدواژه