قوس 27, 1397 15:29 Asia/Kabul

شاعر افغان گفت: شب چله یا شب یلدا که به آن شب دیجور هم گفته می شود از شب های سنتی و مهم در افغانستان است که از زمان های دور مورد توجه قرار دارد

شاعر افغان گفت: شب چله یا شب یلدا که به آن شب دیجور هم گفته می شود از شب های سنتی و مهم در افغانستان است که از زمان های دور مورد توجه قرار دارد.

محمد حسین فیاض در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: مردم در افغانستان به انحاء مختلف در شب یلدا گرد هم می آیند و طیف های مختلف مراسم مختلفی برگزار می کنند، در حلقه های ادبی تعدادی از شاعران و نویسندگان دور هم جمع شده و مطالب جدید خود را ارایه می کنند، مردم مهمانی های دور همی ترتیب می دهند، استفاده از انواع مختلف میوه و آجیل خشک و تر هم مرسوم است.

وی افزود: بسیاری از مردم سعی می کنند انار و تربوز (هندوانه) بر سر سفره شب یلدا داشته باشند چون مایه روشنایی تلقی می شود، در سال های اخیر در برخی مناطق کنسرت های ویژه ای هم ترتیب داده می شود، در برخی مناطق از جمله هزاره جات هم مراسم شاهنامه خوانی و حمله خوانی برگزار می شود.

این شاعر افغان عنوان کرد: روز بعد از شب یلدا هم در برخی مناطق مراسم نذر روز بازگشت برگزار می شود که مردم معتقد هستند روز از نو آغاز شده و به حالت قبلی خود بر می گردد زیرا شروع به طولانی شدن می کند.

فیاض اظهار کرد: بصورت کلی شب یلدا در مناطق مختلف افغانستان مورد توجه قرار دارد، مردم از آن استقبال می کنند و به شب نشینی می پردازند، این شب را نماد تاریکی می دانند و تا صبح بیدار می مانند تا بر تاریکی غلبه داشته باشند.

در مناطق شمالی و مناطق مرکزی افغانستان و کابل اقوام مختلف این شب را گرامی می دارند و مراسم مختلفی برگزار می کنند، نوع میوه و آجیلی هم که استفاده می شود نظر به مناطق و شهر و روستا متفاوت است.

وی اضافه کرد: شاعران افغانستان هم در شعرهای خود از شب یلدا یاد کرده اند، شهید بلخی از این شب به نام شب دیجور یاد کرده، محمد کاظم کاظمی، سعیدی و دیگر شاعران افغان از جمله خودم در این زمینه شعرهایی داریم.

 

کلیدواژه