جدی 25, 1397 16:34 Asia/Kabul

بر اساس قانون اساسی افغانستان خدمات صحی در این کشور رایگان است و این حق هر شهروندی است که از خدمات رایگان استفاده کند.

سخنگوی سابق وزارت صحت عامه افغانستان در گفت و گو با رادیو دری گفت: بر اساس قانون اساسی افغانستان خدمات صحی در کشور رایگان است و این حق هر شهروندی است که از خدمات رایگان استفاده کند.

این کارشناس امور صحی در مورد واگذاری شفاخانه های دولتی به بخش خصوصی گفت: این طرح از سوی یک راهبرد موثر می تواند باشد ولی در عین حال باید به این موضوع به عنوان یک تیغ دو لبه نگاه کرد، چرا که این طرح می تواند به یک بخش از جامعه کمک کند ولی به بخش بزرگی از شهروندان افغانستان که اقشار آسیب پذیر هستند نیز می تواند آسیب وارد کند.

وی تصریح کرد: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که قشر بزرگی از مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند و ترس این وجود دارد که بخشی از جامعه بخصوص اقشار آسیب پذیر از خدمات صحی محروم شوند.

مجروع خاطر نشان کرد: اگر دولت به تواند به شهروندان اطمینان بدهد که این طرح به قشر آسیب پذیر زیان نمی رساند و پرداخت پول تحت یک برنامه مشخص وشفاف که نه موجب ضرر به دولت شود و نهم هم زیان به قشر آسیب پذیر برساند، می تواند یک برنامه خوب برای کیفیت بهتر برای خدمات درمانی به شهروندان شود.

وی افزود: البته این مستلزم آن است که این طرح به صورت درست مدیرت شود و فقط تمرکز بر دریافت پول نباشد که اگر این گونه باشد در چند سال آینده ما شاه افزایش آمار مرگ و میر مادران و شیوع بیماری های بیشتر خواهیم بود و اقشار آسیب پذیر قربانی این طرح خواهند شد.

 

 

کلیدواژه