میزان 06, 1395 16:49 Asia/Kabul
  • جاذبه‌های طبیعت ایران از لنز دوربین عکاس مهاجر افغانستانی

عکاس مهاجر افغانستانی مقیم مشهد در سفر به مناطق مختلف ایران، جاذبه‌های طبیعت را در لنز دوربین خود ثبت کرده که بسیار دیدنی است. عکس: عبدالقادر نظری