حمل 20, 1398 16:36 Asia/Kabul

جرگه مشورتی صلح که قرار است در افغانستان برگزار شود اگرچه ممکن است اثراتی داشته باشد اما تاثیرات قابل توجهی برای برقراری صلح در این کشور نخواهد داشت

استاد دانشگاه کابل گفت: جرگه مشورتی صلح که قرار است در افغانستان برگزار شود اگرچه ممکن است اثراتی داشته باشد اما تاثیرات قابل توجهی برای برقراری صلح در این کشور نخواهد داشت.

عزیز احمد فانوس در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: جرگه سنتی سال هاست که در افغانستان برگزار می شود اما در شرایط کنونی کشورهای قدرتمند زمام تصمیم گیری را در مورد این کشور در دست گرفته اند، اخیراً امریکا و روسیه نقش بیشتری دارند، برخی کشورهای دیگر هم تاثیرگذار هستند و کمترین نقش را در مساله صلح و جنگ افغانستان مردم این کشور دارند.

استاد دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل عنوان کرد: لویه جرگه مشورتی صلح هم امتیازی است که به دولت افغانستان داده می شود و سازمان دهنده و بهره بردار آن هم دولت خواهد بود که از لویه جرگه به نوعی مشروعیت می گیرد تا روند صلح را در اختیار بگیرد.

فانوس اظهار کرد: بیشتر کسانی هم که در راس امور دولتی و یا مخالفین هستند، خانواده هایشان در خارج زندگی می کنند، برای منافع خود در این کشور بسر می برند، جنگ را هم به نفع خود می بینند و همدیگر را نیز در مقاطع مختلف محکوم می کنند.

وی افزود: نشست قطر هم یک نشست سمبلیک و تصمیم گیرنده امریکا است و برگزاری آن در یک کشور اسلامی یک نوع فریب افکار عمومی است، زلمی خلیلزاد نماینده امریکا در امور صلح افغانستان هم با طالبان در قطر گفت و گو می کند و در افغانستان هم با کسانی دیدار می کند که تا حدی طالبانی می اندیشند.

 

کلیدواژه