حمل 25, 1398 16:38 Asia/Kabul

25 فروردین‌ روز بزرگداشت «عطار نیشابوری» شاعر حماسی و عارف معروف قرن هفتم هجری نام گرفته است.

کلیدواژه